Afgestudeerden van faculteit Geesteswetenschappen vinden snel een baan

LEIDEN – Maurits Foorthuis behaalde vorig jaar zijn master  Russische – en Eurasian studies aan de faculteit Geesteswetenschappen.  Na drie maanden solliciteren vond hij een baan als trainee bij de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag (VNG). Foorthuis’ ervaring is een representatieve illustratie van het arbeidsmarktonderzoek dat de Universiteit Leiden eens per vier jaar laat houden. Volgens dit onderzoek vindt 70% van de afgestudeerde masterstudenten binnen enkele maanden z’n eerste baan waarvan 83% op hbo- of academisch niveau.

door Hans Schuurman

Dit zelfde onderzoek meldt dat alumni van deze faculteit onder andere werk vinden in ‘t onderwijs (17%), overheid (15%), in de communicatie (8%), onderzoek (8%), media en journalistiek (4%), consultancy (5%) en ICT (4%). Bij Geesteswetenschappen wordt onderwezen in talen, culturen, internationale betrekkingen, geschiedenis en andere studierichtingen. Deze studies worden door werkgevers gewaardeerd vanwege hun vakinhoudelijke kennis, academische vaardigheden zoals schrijven en analyseren plus interculturele vaardigheden.

Foorthuis (27) is Groninger van geboorte, en op de universiteit van zijn geboorteplaats behaalde hij eerder een bachelor.  “Voordat ik werd aangenomen bij het VNG stuurde ik minstens 60 sollicitatiebrieven”, vertelt hij “drie per dag, was mijn target. Met uitzondering van een handje vol kreeg ik binnen een maand een formele afwijzing die bij mij de indruk wekte dat mijn brief nauwelijks gelezen was. Behalve bij de VNG werd ik twee keer opgeroepen voor een gesprek”.

In augustus vorig jaar trad Foorthuis in dienst bij het VNG en, hoewel nu hoofdzakelijk vanuit huis werkend, is hij best tevreden met zijn baan.  Het is een vol tijds traineeship, voor de duur van twee jaar, bij het VNG Kennisnetwerk Data & Smart. Het VNG beoogt hiermee op een slimme manier maatschappelijke vraagstukken op te lossen, digitaal mensen, machines en objecten met elkaar te verbinden. Bij voorbeeld lantaarnpalen inzetten als auto-oplaadpunt, zwerfafval opsporen of een app maken voor de anderhalve eter samenleving. Foorthuis is content met het salaris een bezoldiging die ongeveer gelijk is aan de verdiensten van de meeste van zijn oud studiegenoten.

Functieniveau

‘En sluit je huidige werk goed aan bij de studie je gevolgde en tevreden met het intellectuele niveau?’  Foorthuis: ”Ja, de naam van mijn studie roept misschien misverstanden op, maar Russische – en Eurasian studies is geen talen studie, meer gericht op internationale betrekkingen. Het heeft veel raakpunten met bestuurskunde wat veel van mijn collega’s studeerden. Foorthuis is van mening dat zijn baan functiewaardering technisch op het academisch werk- en denkniveau is. Zijn salaris is wel functiewaardering technisch ingedeeld op Hbo niveau. Volgens het arbeidsmarkt onderzoek vinden 83% van de masterstudenten hun eerste baan op hbo- of academisch niveau. Na ongeveer 2 jaar werkervaring is dit gestegen naar 88%.

“Ik ben er vrij zeker van dat ik mijn baan mede te danken heb aan mijn bezigheden buiten m’n studie”, aldus Foorhuis. Hij was in Groningen actief in de plaatselijke politiek, verenigingsbestuurder elders, gaf taal lessen en ontplooide verschillende activiteiten. Dat alumni met relevante bijbanen en nevenactiviteiten sneller een passende baan vinden, dan anderen zonder deze ervaring , is ook terug te vinden in het onderzoek. Nadere informatie www.baannajestudie.nl

Welke raad wil Foorthuis aan de huidige studenten meegeven? Foorthuis: “Ontplooi nevenactiviteiten in je studietijd die bij je studie passen, volgens je toekomstige werkgever toont dat aan dat je midden in de samenleving staat. En laat je niet ontmoedigen door een stapeltje sollicitatie afschrijvingen”.   Maurits Foorthuis deed zijn ervaring op voor coronatijd en waagt zich niet aan een voorspelling hoe de arbeidsmarkt voor alumni zich nu ontwikkelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *