Roomburgerpark vrienden: “Vergroening Roomburger (wijk) sportpark slecht onderbouwd”

Als mijn studenten met dít voorstel bij mij zouden aankomen, kregen zij een dikke onvoldoende”, vertelde Rinny Kooi, oud universitair docent biologie op de inspraakavond van de gemeenteraad over het Roomburgerpark. Een heel ander geluid uit de mond van  Bas Pieterse, voorzitter van de Leidse Hockey Club Roomburg (LHC), volgens hem is de keus niet groen óf een vierde hockeyveld. “De raad moet kiezen tussen een open wijk sportpark of niet”. De 25 insprekers demonstreerden en diep verdeelde wijk

door Hans Schuurman

Het B.&W. voorstel voor het Roomburger wijk (sport)park moet meer sport – en recreatie faciliteiten bieden én groener worden. Bodivers, ecologisch en klimaat adaptief. En met dit streven moet een hogere kwaliteit het verminderde groen compenseren. Zo ongeveer prijst het stadsbestuur (D66,GroenLinks en PvdA) haar voorstel aan. In het gebied, ingeklemd tussen Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg, moet namelijk ruimte gevonden worden voor het jaren lang beloofde vierde hockeyveld voor LHC. De hockeyclub claimt deze uitbreiding vanwege de stijgende populariteit van de sport. Maar ook dat is niet onweersproken.

De twistende partijen zijn: Het ‘Burger initiatief wijksportpark’ en de ‘Vrienden van het Roomburgerpark’, beide beroepen zij zich op massale steun van omwonenden en sportlievenden lieden met totaal uiteenlopende meningen.  Het extra overleg jaar dat partijen gegund werd om er zélf uit te komen, bracht alleen scherpere tegenstellingen. Straks moet de gemeenteraad de knoop doorhakken en op basis van het B.&W. voorstel is dat mét dat vierde hockeyveld. De op één na grootste college dragende partij, GroenLinks, voelt zich tamelijk ongemakkelijk steun te (moeten) verlenen aan de aanleg van kunststofveld met een achterban die zij een wereld van groen en duurzaam voorspiegelt.  Oppositiepartij VVD, die de gewoonte heeft het stadsbestuur vrolijk en niet altijd verklaarbaar het college te vuur en te zwaard te bestrijden, heeft wel sympathie voor de hockeyers.

Inspreker Kooi, steunpilaar van ‘de Vrienden’ leest  het stadsbestuur beroepsgetrouw stevig de les in haar bestraffende spreekbeurt: ”Niets in uw plannen  duidt op een aantoonbare verbetering van de biodiversiteit noch klimaatadaptatie”. “In twee A-viertjes poogt u te vergeefs die verbetering aan te tonen”. “Maar ik ben echt geschrokken van uw onderbouwing”. “Je moet toch bij zoiets toch eerst inventariseren welke soorten planten en bomen er zijn, vaststellen wat moet overblijven of dient te verdwijnen en/of hoe  gecompenseerd wordt”, aldus Kooi.

Genoeg hockeyvelden?

Recent produceerde de ‘Vrienden van het Roomburgerpark’ met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) verkregen cijfers dat slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren bij Roomburg hockeyt en de rest speelt bij clubs in Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten en bij studentenclub Thor. Deze clubs in de Leidse regio hebben gezamenlijk een veldoverschot, zij kennen geen wachtlijsten, weten zij te melden.

Voorzitter Bas Pietersen verwijt het college dat achtereenvolgende stadsbesturen LHC ‘aan het lijntje’ gehouden hebben: “Al 18 jaar wacht de enige Leidse hockeyvereniging op velduitbreiding en na 18 jaar ligt er nu een plan dat een verrijking is voor de wijk en voor Leiden”. Pieterse ziet in het college voorstel een goede balans tussen groen, sport en sociaal. Een keuze voor een open vereniging die in samen met anderen drager wil  zijn van een open wijk sportpark”, aldus Pieterse. De herinrichting van het Roomburgerpark kost € 6,5 miljoen, voor een substantieel deel moet deze uitgave in voorrang strijden met  corona kosten en tekorten  bij de jeugdzorg en het sociaal domein. Op 15 oktober nog een commissievergadering en op 10 november wordt het neuzen tellen, de gemeenteraad beslist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *