Singelpark rondje is niet voor Leidenaren met een beperking

De vijf singelpark bruggen, verbindingen tussen de parken op de vestingwallen, zijn ontoegankelijk voor mensen slecht ter been. Rollator- en rolstoelgebruikers of Leidenaren die met een stok lopen, kunnen de 6,5 km. route niet meemaken. De steile brughelling en de treden op twee bruggen maken de singelpark bruggen onbegaanbaar. De kleuren van de bakstenen brug redens zijn een horror voor slechtzienden. In alle juichverhalen over het project kwam dit gebrek aan exclusiviteit nimmer ter sprake, noch werden oplossingen voor lichamelijk  beperkten gemaakt.

door Hans Schuurman

Toen op zondagmiddag 13 september de Leidenaren voor het eerst de 6,1 km Singelpark route konden  lopen, werden al de eerste kritische signalen gegeven. Een familiegezelschap, met vader in een rolstoel, maakte op advies van singelpark bestuurder teleurgesteld rechtsomkeer bij het mini brugje, de kleinste van de vijf, die naar het bouwterrein bij de Meelfabriek leidt. Voor de speciale gelegenheid van die dag was de Helarbrug, vergeet de naam maar want die onthoudt toch niemand, bij de Meelfabriek een middag geopend. Voor het brug opstapje moest meneer in zijn rolstoel getild worden. Het advies van de bestuurder: “Het wordt nog erger meneer, bij de volgende brug, die over het Utrechtse Veer.

Alle Singelpark bruggen zijn voor mensen beperking van het bewegingsapparaat onneembaar. Dat geld zeker voor de bruggen met treden en maar evenzeer voor de andere drie bruggen vanwege de hellingshoek. Er is voor de groep mobiliteit beperkte mensen geen omleidingsroute uitgezet.

De Leidenaar Gerard Telkamp  zond het Leids Nieuwsblad een ingezonden brief waarin hij het Singelparkbestuur slecht ‘inclusief beleid’ verweet. ‘In Leiden moet iedereen kunnen meedoen’. Telkamp vond de Singelparkbruggen voor zijn gehandicapte vriendin een onneembare hindernis.

Slechtzienden

Ook voor mensen die minder goed zien, kan trappen lopen op twee van de Singelparkbruggen, vooral bij nat weer, tot gevaarlijke situaties  leiden. Het bakstenen plaveisel van de traptreden is afgewerkt met roestkleurig strip cortenstaal, waardoor visueel gehandicapten slecht kunnen onderscheiden waar een trede ophoudt.

Van de vijf Singelparkbruggen, hebben twee traptreden, die bij het Utrechtse Veer en die over de  Groenhazengracht. Deze bruggen behoeven een steile hellingshoek vanwege de doorvaart van scheepjes en deze noodzakelijk steilte is alleen met treden te bereiken. De (beweegbare) brug bij de Zijlpoort, bij de Meelfabriek (nog jaren gesloten) en over de Oude Heerengracht (klaar maar toch afgesloten) hebben een hellingshoek die mensen met een beperking inboezemt en zo voor hen een onneembaar barrière vormt.

In de week van de toegankelijkheid van 5 tot 9 oktober, vraagt het Platform Gehandicapten Leiden aandacht voor mensen met een beperking. Hier ligt een schone taak voor hen.

Een gedachte over “Singelpark rondje is niet voor Leidenaren met een beperking

 1. Geachte heer Schuurman,

  Nu uw artikel met de kop “ Rondje Singelpark is niet voor iedereen weggelegd” ook in het Leids Nieuwsblad is gepubliceerd en niet meer alleen een eigen mening op uw eigen site is, voelen wij ons genoodzaakt te reageren.

  Dit artikel, geschreven door u, bevat een aantal onjuistheden, die wij hierbij aan u voorleggen.

  “ Rollator- en rolstoelgebruikers kunnen de route niet meemaken”.
  Dit klopt niet. Twee van de vijf bruggen zijn niet toegankelijk voor rollator en rolstoelgebruikers. Hiervoor zijn bij beide bruggen omleidingsroutes die toegankelijk zijn. De ene route vergt 40 meter de andere 200 meter. Dit zijn de routes die er al waren voor de bruggen geplaatst werden. Dat u stelt dat er geen omleidingsroutes zijn, is daarom vreemd.

  “ In het singelparkproject kwam dit gebrek nimmer ter sprake”.
  Ook dit klopt niet. In het proces van de totstandkoming van de bruggen is met het Platform Gehandicapten verschillende malen zorgvuldig overleg gevoerd over het ontwerp van de bruggen. Voor twee bruggen was toegankelijkheid niet te realiseren en moest dit worden opgelost met de hierboven genoemde omleidingsroutes via al bestaande wegen.

  Dan uw tekst die refereert aan zondag 13 september bij de Helarbrug en het brugopstapje. Dit heeft niet te maken met de Helarbrug, maar met een houten constructie van de meelfabriek ten behoeve van die ene middag. Normaal gesproken zou de brug helemaal niet toegankelijk zijn geweest, maar door de medewerking vanuit de aannemer bij de meelfabriek hebben we de brug, het terrein van de meelfabriek en het Ankerpark zo toegankelijk mogelijk gemaakt op 13 september. U beschrijft in uw tekst dus een tijdelijke situatie, maar vermeldt dit er niet bij.

  “ dat geldt zeker voor de bruggen met treden, maar evenzeer voor de andere drie bruggen vanwege hellingshoek”
  Welke hellingshoek wordt hier door u bedoeld? De drie bruggen zijn nagenoeg vlak en horizontaal.

  Vervolgens uw tekst: “ De beweegbare brug bij de Zijlpoort, bij de Meelfabriek en over de Oude Heerengracht hebben een hellingshoek die mensen met een beperking angst inboezemt en zo voor hen een onneembaar barrière vormt”
  Dit klopt absoluut niet. Er is daar nauwelijks tot geen hellingshoek.

  Het is jammer dat u uw artikel geschreven hebt met onvolledige en onjuiste informatie en het is jammer dat het ook nog op die manier gepubliceerd is in een lokale krant. U hebt kennelijk niet de moeite genomen om op de website van de gemeente Leiden informatie in te winnen over de bruggen. U had hier kunnen lezen dat het ontwerp van de bruggen zorgviuldig afgestemd is met het Platform Gahandicapten.

  Ook hebt u geen contact met ons, Vrienden van het Singelpark, gehad. Wij hadden uw bronnen voor uw artikel volledig kunnen maken en wij hadden ook kunnen voorkomen dat u met een tekst zou komen die onvolledige en onjuiste gegevens bevat. Wij hadden ook enkele kritiekpunten van u kunnen bevestigen, zoals over de zichtbaarheid in het donker of bij slecht weer, en meteen kunnen vertellen wat wij aan het doen zijn om die pijnpunten weg te werken.

  Daarnaast lijkt het alsof u ook geen contact hebt gehad met het Platform Gehandicapten over de bruggen, anders had u uw artikel er inhoudelijk anders uitgezien.

  Als u een artikel in een krant plaatst dat niet een column is, mogen lezers verwachten dat dat artikel juiste feiten beschrijft, dat er degelijk onderzoek gedaan is en dat de bronnen voor het artikel nagetrokken zijn en dat de informatie bevestigd is door derden en wederhoor. Uw artikel voldoet aan geen van deze criteria en had beter duidelijk herkenbaar als een persoonlijk column geplaatst kunnen worden dan op de pagina “nieuws”.

  Wij stellen voor om samen met het Leids Nieuwsblad alle genoemde bruggen langs te gaan en te toetsen aan uw huidige artikel. U mag daarna nog een keer een feitelijk artikel over het Singelpark en haar bruggen schrijven en in het Leids Nieuwsblad publiceren. Het kan niet zo zijn dat u en het Leids Nieuwsblad een artikel publiceren met een reeks van onjuistheden. U beschadigt hiermee onnodig en onterecht een mooi project als het Singelpark .

  Wij vernemen graag van u hoe we met u hier een vervolg aan geven. U mag dit in overleg met het Leids Nieuwsblad doen. Daar hebben ze vandaag een soortgelijke reactie als deze mogen ontvangen.

  Met vriendelijke groeten,

  Robbert Dijkhuis en Piet Breebaart

  Bestuur Vrienden van het Singelpark

  PS: uw foto bij het artikel is zeer fraai.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *