Wie betaalt de nieuwe welzijnsplannen voor de ouderen?

Het gaat over het algemeen best goed met de Leidse ouderen. Ze leven langer en gezonder dan hún ouders, hebben vaak meer te verteren en staan veelal goed in het leven. Maar dit positieve beeld geldt niet voor iedereen, sommige ouderen hebben psychische – en fysieke gezondheidsklachten plus grote moeite de veranderende samenleving bij te benen. De gemeente onderzoekt het welbevinden van Leidenaren in ‘Leiden op leeftijd’ voor dit onderzoek naar gezondheid- en welzijnsverbeteringen kost € 130.000.

door Hans Schuurman

Leiden heeft anno 2020  ongeveer 125.000 inwoners, door aanwezigheid van universiteit en hogeschool in vergelijking met even grote steden, een betrekkelijk jonge bevolking. Het aantal ouderen in Leiden van 55 plus en ouder, bedraagt momenteel 34.400 . Die groep stijgt met ruim 10.000 tegen 2040. Het aandeel van alleroudsten, de 85-plussers, gaat fors omhoog.

In het actieplan ‘Leiden op Leeftijd’ meldt ons stadsbestuur een twintigtal acties, verdeeld over de thema’s: wonen, sociaal netwerk, zorg en ondersteuning door eHealth. In de presentatie van het actieplan beloofde wethouder Marleen Damen meer aandacht voor het groepswonen voor ouderen. Goed nieuws voor de drie bestaande initiatief groepen, onder andere in de BurgProfwijk, die het ‘lid op de neus’ kregen omdat de gemeente voor de hun beoogde bouwplek een betere deal met een projectontwikkelaar kon sluiten. Dat ouderen hun (veel) te grote huis met tuin niet willen achterlaten om plaats te maken voor jonge gezinnen wordt onderzocht. De uitslag is natuurlijk al bekend: Er zijn geen  aantrekkelijke woon alternatieven voor hen op de markt.

Met de dubbele vergrijzing, aldus wethouder Damen, neemt het aantal en de ernst van gezondheidsrisico’s voor ouderen toe. Mantelzorgers houden met de hulp aan hun naasten de zorg betaalbaar. Respijtzorg ter voorkoming van overbelasting en investeren in de opbouw van een zorgzame buurtstructuur, wordt de aanbeveling. De almaar stijgende vraag naar woningaanpassingen en thuishulp is voorspelbaar, ouderen moesten toch van de overheid thuisblijven wonen. Helaas staat de gemeente met haar budget van de Wmo (Wet maatschappelijke voorzieningen) al diep in het rood. En als er geld over is van groenvoorziening, kademuren of riolering mag dat niet voor het sociaal domein gebruikt worden, vond de (meerderheid) van de gemeenteraad. Bij kostenbesparing wordt in “Leiden voor ouderen’ door eHealth als een kansrijke mogelijkheid gezien. Ieder z’n eigen robotje die hem eraan herinnert dat het tijd is medicijnen in de nemen?

Het actieplan wordt in 2021 uitgevoerd en kost € 131.250, geld dat uitsluitend bestemd is voor onderzoek. De gemeente vond ter financiering hiervoor € 90.000 in haar reserves van het sociaal domein. Ze had het bedragje bij de begroting van 2021 over het hoofd gezien, biecht ze eerlijk op.  Als uit onderzoek blijkt dat acties nodig zijn, geeft de gemeente daarvoor opdracht aan woningcorporatie Ons Doel, EVA  Inclusio , Buzz of aan de zeven Sociaal Wijkteams moet dit wel uit het hen toegekende  budget betaald worden, antwoordde Damen desgevraagd.

Een gedachte over “Wie betaalt de nieuwe welzijnsplannen voor de ouderen?

  1. Vandaag las ik je artikel op de voorpagina over ouderen in Leiden. De laatste zin klopt niet helemaal. Het bedrag (131.250) gaat niet allemaal naar onderzoek. Daarom stuur ik je hierbij nog even de verdeling toe. Een deel van het bedrag is inderdaad voor onderzoek (50.000,00 euro). De rest is echter bedoeld voor o.a: Het beter informeren van ouderen over de mogelijkheden voor het aanpassen van hun woning of het verhuizen naar een nieuwe, meer geschikte woning. (3000,00) Het ontwikkelen van en experimenteren met instrumenten die knelpunten bij verhuizing kunnen wegnemen. (2500,00) Het organiseren van bijeenkomsten over dementie voor ouderen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers. (35.000,00) Participatie in Sleutelnet, het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van digitale samenwerking. Hierbinnen willen wij samenwerken aan de ontwikkeling en toepassing van eHealth producten. (40.000,00) En veel van de acties worden gedaan vanuit bestaande budgetten in de Sterke Sociale Basis die uiteraard ook voor de groep Leidenaren op leeftijd is. ( naam inzender bij mij bekend)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *