Rotonde Herenstraat voor automobilist doorgaande weg

Op de fietsrotonde Herenstaat waren de afgelopen tijd vier akelige ongelukken, aanrijdingen van fietsen. En drie ervan op exact de zelfde plaats. Valpartijen en bijna ongelukken ter plaatse, omwonenden zijn de tel kwijt. De gemeente verrichtte onderzoek en past het kruispunt nu aan. Verkeersdeskundige Boudewijn Leeuwenburgh van het Leidse adviesbureau LB Mobility heeft zijn bedenkingen bij de voorgenomen maatregelen. “De rotonde aanpassen en er een normaal kruispunt van maken, zou eigenlijk het beste oplossing zijn”, aldus Leeuwenburgh.

door Hans Schuurman

De gemeente stelde vast dat de snelheid van autoverkeer op de Herenweg Zuid richting Koninginnelaan die de fietsrotonde nadert, relatief hoog is en automobilisten zich laten verrassen door fietsers. Sommige automobilisten rijden te hard de bocht bij de inrit vanaf Herenstraat Zuid richting Koninginnelaan op de fietsoversteek aan. Zij moeten over rechterschouder kijken of fietsers aankomen. En met een passagiers naast je wordt het  uitzicht vaak nog eens extra belemmerd.

Op een aantal punten wil de gemeente de verkeerssituatie veiliger maken zoals door wegmarkeringen, haaientanden, waarschuwingsborden en snelheid beperkende maatregelen. Omdat gedrag van verkeersdeelnemers een belangrijk rol speelt, last de gemeente een gewenningsperiode van enkele maanden in.

Niet bij iedereen zijn de aangekondigde maatregelen goed ontvangen. Verkeerskundige Leeuwenburgh stelt dat de aanduiding ‘rotonde’ de lading niet dekt. In de beleving van de weggebruikers komend vanaf Herenweg Zuid is de Koninginnelaan een voortzetting van hun weg. 

Soepele nekwervels

Volgens hem is het grootste probleem die vloeiende bocht naar rechts van de Herenstraat Zuid naar de Koninginnelaan. “Niet voor niets waren daar de meeste ongelukken”, zegt hij. “De snelheid die je het autoverkeer hier biedt en die dode hoek waardoor de automobilisten de aankomende fietsers niet goed ziet, dát zijn de ongeluk factoren”. De automobilist moet zijn hoofd 120 graden draaien om goed richting fietspad te kunnen kijken.  “En borden en belijning maken de nekwervels van de automobilisten echt niet  soepeler”, voegt hij eraan toe. Bovendien zegt de verkeerskundige vanuit zijn vakgebied: Borden neerzetten geeft nooit een oplossing, het toont  slechts het onvermogen aan van wegbeheerder er niet in geslaagd te zijn het verkeerspunt voor haar burgers veilig te maken”. Verkeersmaatregelen treffen, dát is de taak van de overheid, en in dit geval zouden dat snelheidsbeperkende maatregelen moeten zijn .

Bij deze ontwerpkeuze is het vrijwel onmogelijk zonder onveilige capriolen, zoals een perkje meenemen, vanuit de Herenstraat Noord, het winkelgedeelte,  linksaf de Koninginnelaan in de rijden. De inmiddels lichtelijk gedesoriënteerde automobilist slaat dan de eerste staat links af om via de Tulpenstraat en Acaciastraat  de Koninginnelaan te bereiken. “Daar worden de buurtbewoners echt niet blij van”, aldus Leeuwenburgh. Zijn deze kwesties dan niet op de tekentafel opgemerkt? “Zeker, zegt Leeuwenburgh, ambtenaren kijken te veel naar wetten en regels en hebben te weinig oog voor de omgevingsfactoren en de beleving door  weggebruiker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *