Duurzaamheidsvouchers verzilveren is sommige Leidenaren te ingewikkeld

Duurzaamheidsvouchers verzilveren is sommige Leidenaren te ingewikkeld 

De duurzaamheidsvoucher, de téGoedbon van € 70,= die iedere Leidse huiseigenaar deze zomer ontving, wordt slechts mondjesmaat  verzilverd. Minder digitaal vaardige Leidenaren, zoals veel ouderen, vinden de aanvraagprocedure te ingewikkeld. De actie van het gemeentebestuur om grote groepen Leidenaren op deze manier kennis te laten maken met eenvoudige energie besparende producten alsmede milieubewuster te maken, dreigt haar doel voorbij te schieten.

door Hans Schuurman

De gemeente Leiden kreeg van het rijk hiervoor ca. 1,2 miljoen euro. Hiervan wordt ongeveer 60%  besteed aan de 10.000  € 70 euro bonnen die verspreid werden. Het resterend bedrag, een kleine 5 ton, zijn voor hun uitvoeringkosten en communicatie naar de burgers.

Men kan zijn energie besparende boodschappen doen bij winkel of bouwmarkt maar wel opletten met aanbiedingen of de aankoop aan de subsidievoorwaarden voldoet. De € 70,=  kun je via www.duurzaambouwloket.nl in 10 stappen declareren. Daartoe moet je inloggen met je DigiD om vervolgens het online formulier te uploaden, scannen of een foto te maken van de kassabon. Durft u nog, na de woorden DigiD,  uploaden en scannen?

Desgevraagd erkent de gemeente dat voor digitaal minder vaardige mensen verzilveren van de duurzaamheidsvoucher best ingewikkeld is. De gemeente: “De ‘wijkambassadeurs’ kunnen u daarbij assisteren”. Volgens B.&W. kennen deze wijkambassadeurs de wijk, hun bewoners en ondersteunen zij hen toch al met subsidieaanvragen voor woningverbetering e.d.. Maar de gemeente zelf kreeg toch geld voor de uitvoering en communicatie? “Ja”, antwoordt de gemeente, “maar voor bewoners assistentie, dáár hebben wij geen budget voor”.

Twee wijkambassadeurs, uit Leiden Noord en de BurgProfwijk, zien bewoners assistentie niet als hun primaire taak. Zij vertellen enthousiast over de acties die zij ondernemen om energie besparende adviezen aan hun buurtgenoten te geven. Zoals huis-aan-huis bezoeken, web seminars etc. etc.. Ook zij hoorden dat het voor sommige mensen best lastig is de voucher in te wisselen. Maar natuurlijk willen zij desgevraagd wel een wijkgenoot helpen met de aanvraag. Hun advies luidt echter : “Voor assistentie bij de verzilvering van de bon, moet u contact opnemen met de ‘Omgevingsdienst West-Holland’ telefoonnummer: 071-4083100”.

En gaat de Omgevingsdienst West-Holland, met milieutaken voor alle regio gemeenten de digitaal niet zo vaardige Leidenaren door hun aanvraag loodsen? Zij gaven geen antwoord op deze per e-mail aan hen gestelde vraag. De hulpverleningsvraag, assistentie  bij het verzilveren van de  téGOEDbonnen wordt steeds doorgeschoven. De gemeente heeft onvoldoende de ontoegankelijkheid van het verzilveren van de téGOEDbonnen onderkend.

Het  percentage verzilverde téGOEDbonnen in Leiden bedraagt nu 14%. Tegen inlevering van de téGoedbon (€ 70,= ) wordt dit najaar huis-aan-huis energiebesparende adviesgesprekken  aangeboden. Dan stijgt  dit percentage wel. Kan de gemeente toch nog bogen succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *