Meer Leidenaren op de fiets met steeds minder ruimte ?

“De fiets staat in Leiden op nummer 1”, zegt wethouder Ashley North (GroenLinks) en hij belooft meer ruimte, comfort én veiligheid voor de fietsers. Sommige Leidse fietspaden zijn in de piekuren bomvol en wegverbreding kost jaren. Ongelukken worden vooral veroorzaakt door fietspad gebruikers met verschillende snelheden, blijkt uit onderzoek. Waarom kiest de gemeente niet voor maatregelen om de pijlsnelle fietsers van hun peddelende weggebruikers fietsers te scheiden? Wethouder North: “Niet handhaafbaar”.

door Hans Schuurman

Volgens het stadsbestuur neemt de bevolking van Leiden met duizenden inwoners toe en is meer ruimte voor voet – , fiets – en openbaar vervoer nodig. Zijns inziens is alleen met meer fiets- en OV-gebruik onze stad nog leefbaar en bereikbaar te houden plus de luchtkwaliteit op het gewenste niveau.  

Van alle ca. 125.000 Leidenaren heeft 92% (tenminste) één fiets en van hen fietst 67% dagelijks. Waarvan 82% fietst op een gewone fiets en 5% op een elektrische fiets. Terwijl 13 % beschikt over een brommer of (snor)scooter. Het is dus dagelijks dringen op het fietspad met name op tijden dat iedereen naar/van school of werk gaat. En is fietsen in Leiden veilig? In 2017 meldde 11% van de fietsers de afgelopen twee jaar een fietsongeluk(je) gehad te hebben. Als gevaarlijke plekken noemde men de Breestraat, Herenstraat, vóór Leiden C.S. en de rotondes. Gevraagd naar de oorzaak van veel ongelukken, meldden de gevraagde personen dat de fietsroutes niet breed genoeg zijn voor de aantallen fietsers met verschillende snelheden.

De Broekweg, de langzaam verkeerslagader door de Merenwijk, is daarvan een goed voorbeeld.  Op dit vier meter brede weggetje, dat vroeger naar een boerderij leidde, is het twee keer per dag spitsuur. De gewone fietsers, snelheid ca. 12 km per uur, de fietsers ‘met ondersteuning’ ca. 20 km en voor de snorfiets en scooter (blauw nummer bord) is de wettelijk toegestane snelheid  25 km. per uur. De maximale snelheid wordt echter zelden nageleefd. Illegale  scooters (geelnummerbord  met helm) maken ook regelmatig gebruik van de Broekweg. Dit bonte gezelschap wringt zich tussen de incidentele wandelaars, ligfietsers en bakfietsers. In Amsterdam werden dit jaar de snorfietsen van het fietspad verbannen en omdat zij nu op de (auto) weg moesten rijden, het dragen van een helm verplicht is gesteld, is het aantal ongelukken met snorfietsen en scooters  is spectaculair teruggelopen.

Verbreden van Leidse rijwielpaden zoals de Broekweg kost veel geld en nog meer jaren, een verbod voor snorfietsen en scooters op dit fietspad  kan snel in gevoerd worden? Wat is er zo moeilijk aan wethouder North? “Handhaving van een verbod op gemotoriseerd verkeer is het probleem, daarmee zijn hoge (personeels) kosten mee gemoeid”, luidt zijn antwoord. Daarmee kiest het gemeentebestuur voor een onveilige verkeerssituaties omdat bij de invoering van nieuwe regels weinig publieke medewerking wordt gevreesd. Het percentage fietsers plus die met ondersteuning, is 87%, die zijn toch wel vóór. Problemen verwacht B&W. van de 13 % snelheidsduivels voor wie het zelf veiliger is op de autoweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *