Alleen als 30.000 Leidenaren op 17 maart 2021 er op stemmen, geldt referendum Roomburgerpark

‘Bent u tegen het opofferen van 6.000 vierkante meter Roomburgerpark aan kunstgras?’ Zo ongeveer gaat de referendumvraag luiden die op 17 maart 2021 aan alle kiesgerechtigde Leidenaren wordt voorgelegd. De uitslag van het referendum legt veel gewicht  in de schaal van het gemeentebestuur bij hun beslissing over een vierde hockeyveld. Maar er moeten wel 30.000  Leidenaren erover stemmen. “Ja, dat is  een uitdaging”, zegt Jeroen Birnie van het actiecomité Roomburgerpark’.

Birnie samen met Leyla Bricic en Martijn Epskamp zijn de motor achter de organisatie van deze volksraadpleging om aantasting van ‘t groen en het overhoop halen van het park te voorkomen. Zij worden geestdriftig ondersteund in hun actie tegen het stadsbestuur die ruimte wil scheppen voor een vierde hockeyveld. De hockeyclub, mede gebruiker van het park, verlangt veld uitbreiding vanwege de groeiende populariteit van hun sport. Het ‘Burger initiatief wijksportpark’ haalde met het grootste gemak de benodigde 750 handtekeningen voor toelating tot de referendum procedure op en heeft evenmin moeite met het verzamelen van nog eens 5.000 steunbetuigingen voor het ‘definitief’ referendum verzoek. Het actiecomité verklaart haar succes bij het ophalen van steunverklaringen met verwijzing naar heersende onvrede bij veel Leidse burgers die zich niet gehoord voelen. Het Roomburgerpark referendum wordt gehouden op 17 maart gelijktijdig met de Tweede Kamer verkiezingen.

Maar een referendum aanvragen, betekent nog niet dat hij gehouden wordt. Leiden heeft ca. 125.000 inwoners, waarvan ongeveer 90.000 stemgerechtigd zijn. De opkomst bij Tweede Kamer verkiezingen in Leiden ligt meestal iets boven de 50 %. Bij een matige  opkomst (corona) van deze 50%  stemmen zo ongeveer 45.000 mensen. Van hen moet 1/3 van alle stemgerechtigden, ongeveer 30.000, een stem uitbrengen wil dit referendum gelden.

Het actiecomité gevraagd: Hoe motiveer je 30.000 Leidenaren een stem voor het Roomburgerpark uitbrengen? De geestdrift van het actiecomité spat eraf als zij hun plannen ontvouwen. “Financiële steun, geen probleem, veel toezeggingen. Ook het organiseren van vrijwilligers die huis aan huis de bewoners voor hun groene doel gaan winnen”. “Ze “staan klaar”. Het aantal stemgerechtigden Leidenaren dat woont in de directe omgeving van het Roomburgerpark, schatten zij op 1.000. Bovendien rekent het actiecomité erop de circa 20.000 Leidenaren als incidentele gebruikers van het park met hen sympathiseren. Contacten met bewoners van andere wijken waar onvrede heerst omdat zij op een soortgelijke manier door B.&W. voor het blok gezet, worden gelegd. Wij hebben veel potentiële supporters waarvoor on referendum een uitlaat vormt voor Leidse onvrede.

Partij voor de Dieren, SP en Partij Sleutelstad, alle oppositiepartijen, hebben steun toegezegd. In dit rijtje voorvechters van Leidse vergroening, ontbreekt college partij GroenLinks. “Die partij is tot het bot verdeeld ”, merkt een actiecomité lid niet zonder leedvermaak op. En de PvdA, ook zo ‘n hockey fan? Pluche is belangrijker dan principes in de Leidse politiek. De Hockeyclub geeft geen kik, logisch  geen 30.000 stemmen op 17 maart, 6.000 vierkante meter kunstgras uitrollen maar.

3 gedachten over “Alleen als 30.000 Leidenaren op 17 maart 2021 er op stemmen, geldt referendum Roomburgerpark

 1. Sinds bijna 35 jaar ben ik inwoner van Leiden en in al die tijd heb ik nog niet zo’n (bijna) militante groep medebewoners gezien als nu de anti-hockey mensen. Werkelijk alles wordt uit de kast getrokken en niets wordt geschuwd om hun zin door te drijven. Als je kijkt naar de enorme brei van argumenten dan is het duidelijk dat werkelijk ieder argument wordt gebruikt en dat plaatst alleen maar meer vraagtekens achter hun intenties.

  Is het niet geld dat het juiste argument is dan is het wel groen en als blijkt dat er meer groen voor terug komt dan is het wel ‘dat ene soort bladluis dat werkelijk nergens in Nederland nog voorkomt’ en is dat het niet dan zijn het wel de gekapte bomen en is dat het niet dan is het wel iets anders. De wijze van ageren lijkt enorm op hoe Trump-aanhangers hun leider in alles volgen en het is voor de gemiddelde Leidenaar ondertussen tenenkrommend. En dat een huisarts zijn vertrouwensrelatie met zijn patiënten gebruikt om zieltjes te winnen dat gaat mij persoonlijk echt veel te ver en lijkt me volstrekt onethisch.

  Ik heb niet eerder meegemaakt dat een bewonersgroep zich op een dergelijk stugge en ogenschijnlijk weinig coöperatieve wijze manifesteert. De media hobbelt maar achter deze militante groepering aan en dit alles zorgt voor één ding, mijn stem krijgen ze absoluut niet. Een referendum van € 500.000 gemeenschapsgeld en dit alleen om je zin door te drukken.

  De groep mensen die in directe zin last van de uitbreiding heeft is beduidend kleiner dan de groep mensen die hier plezier van heeft. De leden van de club plus alle tegenstanders en alle ouders, familie en vrienden die komen kijken. Wat mij betreft liever een paar miljoen meer voor al die enthousiaste sporters die met plezier door het leven gaan (en alle mensen langs de lijn die hier van kunnen genieten) dan die azijnzeikerige groep militanten hun zin geven. Een groep die maar één ding kan en dat is polariseren … net als al die Trump-aanhangers.

  Om de militanten voor te zijn. Ja, mijn kind heeft ooit gehockeyd.
  En ja, ik blijf anoniem uit angst voor die militanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *