VVD: Financiën op orde brengen, ziet B.&W. als taak van volgend stadsbestuur

Slecht nieuws voor Leidenaren die een nieuwbouwhuis willen kopen”, merkte Dorien Verbree (VVD) op in vragen aan het stadsbestuur. “Bouwleges stijgen met meer dan € 3.000 euro bij huisaankoop”. Dat wreef de liberale voorvrouw het stadsbestuur (D66, GroenLinks en PvdA) stevig onder de neus en zij verweet B.&W. verdere lastenverhoging voor riool-, afvalstoffen- en parkeerbelasting plus de OZB.

door Hans Schuurman

Verbree is van stevig taalgebruik. Zij spreekt van linkse hobby’s en van een stadsbestuur dat geld uit de zak van de Leidenaren te klopt ten einde  de begroting van de stad sluitend te maken. De bouwleges zijn het afgelopen jaar verhoogd met 115%. Van € 3.700 naar € 7.600: dus meer dan verdubbeld. Aanzienlijk hoger dan steden met vergelijkbare inwonertallen zoals  Alkmaar € 3.194;  Haarlem € 5.143 en Delft € 4.845 . De Leidse leges behoren volgens gegevens van de Stichting Eigen Huis tot de top van Nederland die zo rond de € 8.000 ligt.

De gemeente dient Verbree in haar verwijt over de bouwleges van repliek: B.&W. : “Deze tarieven werden verhoogd om het tekort op de bouwlegesopbrengst te verminderen”. Het college heeft vorig jaar besloten de positie van de ‘goedkoopste gemeente van Nederland’ aan een andere gemeente te “gunnen”. In haar reactie zoekt het gemeentebestuur verder haar rechtvaardiging in deze kostenverhoging met verwijzing naar een aantal kostenverhogende elementen. Zo zijn er, aldus het gemeentebestuur, naast de normale kosten van een bouwvergunningverlening en het bouwtoezicht veel extra kosten gemoeid met adviezen op het gebied van erfgoed, milieu, welstand, monumenten en anderen. “En die kosten zijn bovengemiddeld in een stad als Leiden, beweert de gemeente. “En, voegt zij er fijntjes aan toe, “een voorstel voor legesverhoging werd indertijd  in de gemeente raad met algemene stemmen aangenomen”, aldus B.&W.

Lastenverhoging

Behalve de bouwlegesverhoging bekritiseert Verbree ook de verdere lastenverhoging voor de Leidse burgers. “Een Leids gezin met 2 kinderen in een koophuis is door dit linkse college is in 2022 ruim € 200 euro meer kwijt aan belastingen dan in 2018”. “Onverteerbaar, wat de VVD betreft”, zegt zij. Naast deze leges zijn ook de rioolbelasting, afvalstoffenheffing, parkeerbelasting en OZB in deze collegeperiode met tientallen procenten omhoog gegaan. En juist in een stad als Leiden, waarin betaalbare nieuwe woningen keihard nodig zijn, moet ook de gemeente proberen de  kosten van nieuwbouw laag te houden. Maar financiën op orde brengen, is blijkbaar een taak van een vólgend stadsbestuur”, aldus Verbree.

Tekst en foto Hans Schuurman:  Dorien Verbree (VVD) Dit linkse college klopt Leidenaren geld uit de zak om de stadsbegroting sluitend te maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *