Gemeente leent extra geld ter financiering tegenvallers stadhuisverbouwing

De verbouwing van het stadhuis valt € 2, 6 miljoen hoger uit. De tegenvallers kwamen aan het licht toen de renovatie al een aardig end op streek was. Volgens het stadsbestuur blijven de jaarlijkse exploitatiekosten van het stadhuis plus die van stadskantoor LEVEL echter gelijk. De rente van het benodigde aanvullend krediet financiert de gemeente middels (onder) verhuur van LEVEL kantoren. Dat stadskantoor komt gedeeltelijk leeg als er ambtenaren terug verhuizen naar het stadhuis. Solide financiering?

door Hans Schuurman

Er moet meer gebeuren dan aanvankelijk voorzien in ons monumentale stadhuis, meldt B.&W. Tijdens de voorbereidingsfase zijn de werkzaamheden zo goed mogelijk in beeld gebracht, maar het is vrijwel onmogelijk om in een oud pand als ons stadhuis alles te voorzien. Pas tijdens de verbouwing werd ons duidelijk hoeveel asbest er in het pand zit en of de bouwconstructie nog wel van voldoende kwaliteit is. Ook de restauratie van de raadzaal, invoering van ‘Leidse Werken’ en de restauratie van de gevel, de toren en het carillon alles valt duurder uit. Bij deze inventarisatie realiseerden wij ons dat wij nu wij de kans moeten grijpen een aantal voorzieningen aan de eisen der tijd aan te passen. Zo ongeveer luidt de verklaring van het college van B.&W. gericht  aan de gemeenteraad. Deze laatste beslist of de lening en verdere verplichtingen voor de verbouwing mag worden aangegaan.

Onvoorzien

Het stadsbestuur had in haar begroting voor onverwachte tegenvallers wel een bedrag ‘onvoorzien’ opgenomen. Zij koesterde de stille hoop wat geld over te houden van de post risicoreservering. Maar helaas is het potje onvoorzien al leeg. Eerder al werd vastgesteld dat met extra kosten rekening gehouden moest worden voor de licht- en zonwering en plus extra ambtelijke kosten die in rekening wordt gebracht omdat het project meer tijd kost.

Tijdens de verbouwing van het stadhuis is de kantoorruimte in stadskantoor LEVEL helemaal nodig om iedereen te huisvesten. Zodra de verbouwing van het stadhuis af is, kan een deel van de vierde etage worden onderverhuurd, aldus B.&W. Zij stelt de gemeenteraad onder andere voor het krediet voor de verbouwing op te hogen met € 1.800.000 voor de extra werkzaamheden en deze grotendeels te financieren uit de te verwachten huurinkomsten van onderhuurder UWV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *