B.&W. verkiest auto boven fietser op kruising Broekweg/Veluwemeerlaan

Er komt een slinger in de Broekweg op de plek waar dit Merenwijk fietspad de Veluwemeerlaan kruist. De bocht dwingt de fietser in te houden, om zich heen te kijken omdat hij straks voor auto’s moet stoppen. Na drie jaar vruchteloos bewonersoverleg dicteert B&W dat auto’s hier weer voorrang krijgen. Maar in Leiden staat de fiets toch op nr. 1 ?

door Hans Schuurman

Wijkvereniging Merenwijk, en de Leidse organisaties Platform Gehandicapten, Werkgroep Verkeer en Mobiliteit, de Voetgangersbeweging en de Fietsersbond  schreven een protestbrief omdat zij het met deze maatregel niet eens zijn en hun verkeersveiligheidsbezwaren niet serieus genomen vinden. “Er is drie jaar met ons overlegd maar uiteindelijk neemt B.&W. een besluit zonder draagvlak van de inwoners”, verzuchten zij.

 Wijkbewoners Oscar Gennissen en Pieter Schrijnen willen hun bezwaren graag toelichten. In het huidige plan wordt verkeersveiligheid niet geregeld door de auto aan banden te leggen, maar door de fietser en de voetganger in hun bewegingsvrijheid te beperken. En ze leggen een zebra aan waar mensen nauwelijks oversteken.

Het adviesbureau dat de gemeente had ingeschakeld, had juist aanbevolen de fietsers in de voorrang te houden. Met een paar kleine, goedkopere, ingrepen (met name rijbaanversmallingen voor de auto) is de veiligheid hier makkelijk te versterken, dan dwing je het wegverkeer langzamer te rijden.

Het bestuur van de Voetgangersbeweging Leiden wijst in het gezamenlijke verzetschrift erop dat de gemeente in regelgeving per wijk in voorrangsituatie van fietsers verschillen en bezwaren zich tegen de situering van zebrapaden bij de bushalte. En hiermee verwarring zaaien bij de Leidenaren.

Zwalkend beleid

In 2014 werd de voorrangssituatie op deze kruising in omgekeerde manier al eens veranderd en kreeg de fietser voorrang  boven het gemotoriseerde verkeer vanwege klachten over de verkeersveiligheid indertijd. B&W stoelt haar herstel van de oude auto voorrangssituatie op een verkeersonderzoek in 2018 waaruit onder andere bleek dat fietsers en voetgangers niet rechtdoor fietsten en automobilisten niet altijd aan hen voorrang verleenden. De conclusie van dat onderzoek was echter dat de fietsers in de voorrang moesten blijven, en dat het wegverkeer door rijbaan versmallingen e.d. beter afgeremd moest worden. Er rijden toch al niet zo veel auto’s over de Veluwemeerlaan en met een rustpunt halverwege de oversteekplaatsen kunnen fietsers en voetgangers “in alle rust oversteken”, motiveert de gemeente haar zwalkend beleid.

De bezwaren van de protesterende organisaties richten zich ook op het verschuiven van het zebrapad op de drukke looproute van de Broekweg. Volgens verkeerskundige Boudewijn Leeuwenburgh van de Voetgangersbeweging stimuleert deze verkeersaanpassing het hard (er) rijden in de Merenwijk. En maakt de gemeente inbreuk op haar eigen regel dat bij hen fietsers en voetganger op nummer 1 staan. Het project wordt momenteel uitgevoerd en is waarschijnlijk voor de Kerst klaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *