Bio Science Park een verhaal over knappe koppen en slimme ondernemers

“Het Leiden Bio Science Park (LBSP) past in rijtje economische kroonjuwelen als Schiphol, Rotterdamse Haven en Brainport Eindhoven, maar slechts weinige Leidenaren zijn zich daarvan bewust”, zegt stadshistoricus Cor Smit na de presentatie van zijn boek ‘BioPartner, startmotor en smeerolie van het Leiden Bio Science Park’. Anders dan de eerste drie werd het  LBSP niet planmatig ontworpen aan een tekentafel, het kreeg spontaan vorm door vooruitziende professoren, gedreven ambtenaren en vindingrijke ondernemers

door Hans Schuurman

Smit vertelt dat Leiden in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw een verpauperde stad was. Verkrotte woningen en zieltogende technisch verouderde maak-industrieën in de metaal, wol en conserven. Wist je dat Leiden een van de armste gemeenten van Nederland was en kampte met hoge werkloosheid. Het enige lichtpuntje was de universiteit maar die maakte volgens Smit geen echt deel uit van de Leidse gemeenschap.

De bioloog Professor Dr. Rob Schilperoort (1938-2012) wordt in Smits boek geëerd als de peetvader van wat nu het Leiden Bio Science Park heet. Schilperoort reisde begin jaren 80 van de vorige eeuw door Amerika en zag daar hoe de combinatie van kennis en bedrijvigheid de toekomst had. Hij sloeg de brug tussen universiteit en bedrijfsleven en waakte zo goed mogelijk tegen branche vervuiling. In 1985 huisde het management van het Academisch Bedrijven Centrum en LBSP nog in een bouwkeet.

De universiteit wilde in de kale polder Leeuwenhoek tussen Leiden CS een de A44 een nieuw Academisch Ziekenhuis (voorganger LUMC) bouwen. Dat was echter te ver van het openbaar vervoer. Het Rijk verkocht de grond vervolgens aan de gemeente en die wilde er huizen bouwen. Maar gemeenteambtenaar Ewald Keijser had andere ideeën. Geïnspireerd door Schilperoort begon hij met mensen uit de universiteit en het bedrijfsleven een Bio Science Park samen met een Academisch Bedrijven Centrum voor startende ondernemers. Op dit moment worden in het LBSP trouwens toch duizenden woningen gebouwd. Het bijbehorende park draagt de naam van pionier Schilperoort.

Janssen Vaccins

Historicus Smit vertelt in 138 blz. rijk geïllustreerd tekst hoe het LBSP zich ontwikkelde met knappe koppen en slimme ondernemers. Het begin was wat aarzelend, maar eind jaren 90 kwam de vaart erin, toen universiteit, LUMC, gemeenten en ondernemers beter gingen samenwerken. Er vestigden zich bestaande bedrijven, terwijl kleine, startende ondernemingen uitgroeiden tot bedrijven van betekenis, zoals Pharming en Crucell (nu Janssen Vaccins). Het Academisch Bedrijven Centrum, tegenwoordig Biopartner, was de ‘kraamkamer’, waar ruim 130 starters gebruik van maakten.

Belangrijk was ook de vestiging van de Hogeschool, de Instrumentmakerschool en Naturalis. Een eigen een parkorganisatie gaf het geheel een duidelijker gezicht naar buiten en bevorderde de uitwisseling van ideeën en ervaringen binnen het park.

Zo groeide het LBSP een van de belangrijkste centra voor biotechnologie en Life Sciences in Europa. Biopartner, dat op dit moment een vijfde gebouw laat neerzetten, is het grootste bedrijvencentrum voor startende en groeiende ondernemingen in de medische biotechnologie in Nederland.

Er werken op het LBSP 20.000 mensen waarvan 7.000 in de Life Science bedrijven plus nog de werkgelegenheid spinoff van 3.000 werkers in toeleveringsbedrijven. Het LBSP is goed voor een derde van de hele Leidse economie en dé banenmotor van de regio.

“Dit was mijn laatste grote klus, ga met pensioen, ja ik ben AOW gerechtigd”, zegt Smit na afloop” “Natuurlijk blijf ik wel schrijven, maar werk alleen aan die publicaties waar ik zelf écht zin in heb”.

‘BioPartner, startmotor en smeerolie van het Leiden Bio Science Park’ € 19,50 136 blz. rijk geïllustreerd kost € 19,50 en te koop bij de boekhandels Kooyker en de Kler in Leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *