Bouwwethouder stadhuis in problemen door meerkosten

“Stapt u op wetshouder Damen, als u voor een vierde keer uw hand moet ophouden bij de gemeenteraad voor meer  tegenvallers bij de stadhuisverbouwing? Gemeenteraadslid Joost Bleijie (CDA) zette het slepende conflict over steeds maar oplopende renovatiekosten op scherp. Een partijgenoot van Damen, Tiny Klever (PvdA), vindt dat haar wethouder zich aan haar woord houdt. Het gelimiteerde jaarlijkse exploitatiebedrag van € 6,2 miljoen voor ambtelijke huisvesting wordt immers niet overschreden. Maar zijn de extra bouwkosten solide gefinancierd met huurinkomsten van LEVEL?

door Hans Schuurman

De opmerking van Bleijie komt niet uit de lucht vallen. Bij de kredietverlening in 2018 voor de stadhuisverbouwing plaatste Bleijie al vraagtekens bij de financiële onderbouwing. “Financieel te rooskleurig voorgesteld”, zei hij toen. De twijfels van het CDA en VVD werden indertijd hoofwaardig weggewuifd. Bleijie nu: “In de raadsvergadering van 1 december werd de gemeenteraad voor de derde keer om meer geld gevraagd. Geld dat voor een substantieel deel bestemd voor nieuwe dingen en de post onvoorzien”.

“Onder het mom van ‘we zijn nu toch bezig’ moet de tweede etage nu ook worden opgeknapt, waar geen rekening mee gehouden was in de oorspronkelijke plannen”. “En dat zelfde geldt voor de warmte-koude-pomp die uit de post onvoorzien betaald wordt”.

Volgens het B.&W. voorstel kan de dekking voor deze meerkosten betaald worden met de te verwachten huurinkomsten van een verdieping van LEVEL dat vrijkomt als een deel van het ambtelijk personeel terugkeert naar het vernieude stadhuis. Bleijie verontwaardigd: “Huurinkomsten zijn er niet om gaten in een financiering te dichten. En door te rekenen met huurinkomsten over 20 jaar, trekt  B.&W. een grote wissel op de toekomst”. VVD fractievoorzitter Dorien Verbree is het daar mee eens, zij noemde het smalend creatief boekhouden”. “Voor kosten van asbest saneren in het voorstel, wil Bleijie nog wel de buidel opentrekken.

“Natuurlijk wil het CDA wil ook een mooi verbouwd stadhuis, maar niet tegen elke prijs”, aldus Bleijie. Het budget is vastgesteld en daar houdt ik de wethouder aan”.  En dat beloofde de wethouder Damen toen maar snel, meteen het voorbehoud makend dat zij geen harde garanties kon geven. Maar u kunt wel uw zetel ter beschikking stellen voor  gemaakte fouten bij de volgende vierde keer, vond Bleijie.

Exploitatiebudget

Raadslid Tiny Klever(PvdA) was toeschietelijker: Klever: “Laat ik vooropstellen dat ook onze partij het ontzettend vervelend vindt dat er tijdens de verbouwing van ons stadhuis, de trots van Leiden, onvoorziene kosten opduiken zoals meer asbest”. “De verbouwing biedt de gelegenheid de tweede verdieping aan te passen aan de huidige tijd”.  Klever vroeg zich vervolgens hardop af of ‘t niet beter is dergelijke kosten meteen voor je rekening te nemen daarmee het risico vermijdend dat later, tegen hogere kosten, alsnog reparaties uitgevoerd moeten worden. “De PvdA neemt de verantwoordelijkheid om het Leidse erfgoed te bewaren voor onze (klein) kinderen én binnen het door de gemeenteraad eerder vastgestelde budget van € 6,2 miljoen”. Naar haar mening is het reëel de tegenvallers te dekken uit de verhuur van LEVEL, een toplocatie op loopafstand van het station.

Tijdens  de vergadering bleek tot schrik van eenieder dat de wethouder en de gemeenteraad met verschillende vergaderstukken voor zich zaten te vergaderen. Opzet? Een trucje om de raad op het verkeerde been te zetten? Gelukkig zijn de onderlinge verhoudingen tussen de collegepartijen en oppositie zijn niet zo slecht dat boze bedoelingen vermoed werden. Slordig; sorry hoor, inefficiënt; ja excuus. Er moet weer een avond vergaderd worden. Maar de goede luisteraar weet de afloop al, het college van B.&W. (D66, GroenLinks en PvdA) wordt gesteund door minimaal 21 van de 39 raadsleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *