Komen de woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan er echt?

Waar nu het KPN gebouw en uitvaartcentrum Monuta  langs de Willem de Zwijgerlaan staan, verrijzen drie woontorens 65, 85 en 115 meter hoog. Woontorens met 580 appartementen en 600m² ruimte voor  commerciële en maatschappelijke functies in de plint. Tegen deze plannen, het project LEAD, werd vorig jaar massaal geprotesteerd onder aanvoering van wijkbewoner Nick Smit. Voor een stedelijk referendum was te weinig draagvlak. Individuele bezwaren indienen, biedt nu nog de laatste kans hoogbouw tegen te houden.

door Hans Schuurman

Over het gezicht van wethouder Fleur Spijker (D66) trekt een geamuseerde trotse glimlach als de journalist de hoogste toren ‘De Spijker’ noemt. Opgetogen praat zij over de appartementen, woonomgeving, duurzaamheid en gemaakte verkeersafwikkeling. Haar enthousiasme wordt echter niet door eenieder gedeeld. Daarbij moet het stadsbestuur vele ‘heren’ dienen. Bouwen voor woningzoekenden, het percentage van 25% sociale  huurwoningen waarmaken en flink door werken om woning schaarste die prijsopdrijving veroorzaakt, te voorkomen.

Spijker beschrijft de parkachtige omgeving: “Een groen doorsteekje tussen het Park van Noord en het Energiepark”. Ruimte die gewonnen wordt door het kolossale geel stenige gebouw van KPN te slopen waar een mini schakelstationnetje van 6.5 meter voor in de plaats komt. In het appartementengebouwen met 580 koop- en huurwoningen zijn  125 sociale huurwoningen en 25% is er van bestemd als starterswoningen. Duurzaam wordt ‘t, gasloos, een warmtepomp voor energieopwekking en groene daken. Er komen 347 inpandige parkeerplekken. En de omwonenden in de laagbouw hoeven zich geen zorgen te maken een auto van LEAD-bewoners voor hun neus te krijgen. “LEAD bewoners krijgen daarvoor gewoon geen parkeervergunning van de gemeente”, belooft ze. De nieuwkomers in de wijk zijn aangewezen op de benenwagen en de fiets. En voor die laatste groep zijn maar liefst 1.700 fiets parkeerplekken beschikbaar”.

Stop LEAD

Nick Smit kan nog steeds slecht verkroppen dat hij indertijd net niet de benodigde 5.000 ondersteuning handtekeningen haalde voor de stadsraadpleging. Aan strijdvaardigheid heeft niet ingeboet. Smit: “Hoogbouw is nooit duurzaam”, schampert hij. “Hoe hoger je bouwt, hoe materiaal intensiever en duurder de fundering en constructie. Volgens hem is het bovendien knap lastig een hoog gebouw en energie neutraal te maken. Per woning is immers slechts beperkte dankoppervlakte beschikbaar voor vergroening of zonnepanelen.

Ten tijde van bespreking van de nota van uitgangspunten was 600 parkeerplaatsen nog verplicht, brengt Smit fijntjes in herinnering. Bij de raad-behandeling werd indertijd dit aantal, in afwijking van de parkeervisie, al teruggebracht naar 380. Nu dus 347. Smit’s slotsom is niet mals: “B.&W. heeft iedere afspraak met de gemeenteraad terzijde geschoven”. “Wij de omwonenden zijn tijdens het participatietraject met een kluitje in het riet gestuurd en de gemeenteraad glashard genegeerd. Smit roept op massaal de college plannen gedurende de komende weken dat het project ter visie ligt met bezwaren te bestoken. Hij verwijst naar de actiegroep ‘Stop Lead’  voor meer informatie: www.Leiden-noord.nl/tag/lead

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *