Woningaanbod gemeente valt slecht bij verdreven bewoners

De Leidse universiteit wil met ruim € 100 miljoen een gloednieuwe campus bouwen voor de faculteit Geesteswetenschappen op de plek waar nu het Lipsius-gebouw en een blok sociale huurwoningen, aan de Witte Singel en de Doelensteeg staan. Wethouder Paul Dirkse presenteerde vorige week het compensatieaanbod voor de bewoners. Maar de bewoners verenigd in de Leidse Huurdersbelangenvereniging  De Eendracht (LHE) verzetten zich al jaren met ‘hand en tand’.

door Hans Schuurman

De gemeente die na lange tijd touwtrekken van woningcorporatie ‘De Sleutels’ en de Universiteit de regie van het project  overnam, meent met de instemming van de gemeenteraad haar wil aan de bewoners te kunnen opleggen. Op de achtergrond speelt, het nimmer door de universiteit zo expliciet uitgesproken standpunt: ‘Als Leiden geen faciliteiten biedt, dan verkassen we deze faculteit naar Den Haag’.

De gemeente komt met het volgende uitgewerkte scenario voor de ca. 95 bewoners en biedt hen een woning aan in bestaande huizen op de Waardgracht en op drie andere locaties: Kaiserstraat, Langegracht en Paviusstraat waar nog gebouwd moet worden. De plannen voor de Kaiserstraat en de Paviusstraat waren al bekend, de nieuwbouw op de locatie van het huidige Stadsbouwhuis aan de Langegracht zijn echter nieuw.

Bij de bewoners van het Witte Singel Doelencomplex vallen de voorstellen van de gemeente niet in goede aarde. ‘Als het Leidse stadsbestuur zo voortgaat op de hen ingeslagen weg, kan ze de borst nat maken’, waarschuwt de bewonersclub. Zij willen terug naar de overlegtafel en roepen op tot een gesprek die uitgaat van de wensen van de gedupeerde  bewoners.

Plexus locatie

De belangenvereniging LHE enquêteerde de bewoners. Uit het resultaat bleek dat meer dan 90% van hen een vergelijkbare woning met een gelijke huurprijs wenste, liefst in een autoluwe wijk. In vergelijkbare meerderheden hechtte men aan hun tuin en/of balkon en verlangde niet meer dan een keer te hoevenverhuizen. Volgens deze enquête  bestond voor de locaties Pavius, Waardgracht en Stadsbouwhuis weinig animo, ruim 60% gaf de voorkeur aan locatie Plexus.

Volgens de LHE zouden op het hele terrein van Plexus best een stuk of tien eengezinswoningen plus een twintigtal appartementen en een paar benedenwoningen gebouwd kunnen worden. Eventueel noodzakelijke restruimte kan, eveneens volgens LHE, in de directe nabijheid van de Humanities Campus gevonden worden. De locaties Stadsbouwhuis en Pavius kunnen dan worden gebruikt om een enkeling die dat wenst te helpen en voor het overige te voorzien in de opgave bij nieuwbouwprojecten om minimaal 30% sociaal te bouwen, aldus de benadeelde bewoners. Dit doorkruist wel de plannen van de gemeente  die op de locatie Plexus geen eengezinswoningen gepland heeft. De Leidse Huurdersbelangenvereniging  De Eendracht stelt het stadsbestuur op haar beurt een ultimatum: ‘De Leidse gemeenteraad staat voor de beslissing om óf B.&W. te volgen óf nog verder te weg te zinken in het overleg moeras. Volgens de bewonersvereniging  mist de voorgenomen beslissing van het college beslissing elke wettelijke grond. ”Recht en regelgeving zijn er niet voor niets, ze zekeren op de morele normen van onze samenleving’, schrijft de LHE op haar website: http://doelencomplex.nl/2019/09/10/wensen-bewoners-doelencomplex-glashelder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *