BplusC concentreert haar muziek – en deconcentreert haar bibliotheek activiteiten

BplusC vernieuwt haar activiteiten én bezuinigt op exploitatiekosten middels opheffing van locaties. De plaatsen voor muziekonderwijs worden samengevoegd en bibliotheken  gespreid, de wijken in. De  bibliotheek aan de Nieuwstaat gaat mogelijk bij de Stadsgehoorzaal inwonen. Het raadsvoorstel van wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) heeft nog wel ruimte voor wijzigingen maar beoogt de financiën van BplusC op orde te brengen door de resterende Leidse cultuurplekken intensiever te benutten.

door Hans Schuurman

“Gebouwen die nu alleen overdag bezet zijn, worden straks ook overdag benut en omgekeerd en dat bespaart huisvestingskosten”, luidt Van Delfts remedie. Pure winst alvast zijn de minder onderhoudskosten die flink aantikken in de verouderde gebouwen van BplusC. Als je onderhoud op z’n beloop laat, loopt de rekening op, bleek uit de toelichting van Van Delft. Omdat al enige jaren gewikt en gewogen werd welke gebouwen afgestoten zouden worden, werd niet of nauwelijks huurdersonderhoud gepleegd door BplusC. En de rekening liep op tot € 650.000. De panden van het Muziekhuis aan de Middelstegracht en de Muziekschool op Rapenburg 22 worden te koop gezet. Van Delft zegt optimistisch dat zij hiervoor wel een redelijke prijsje kan vangen.

Op dit moment huurt BplusC van de gemeente in de binnenstad vier panden. De bibliotheek Nieuwstraat 4; Muziekschool Rapenburg 22; Muziekhuis Middelstegracht 123 en Volkshuis, Apothekersdijk 33a. Voor de bibliotheek Nieuwstraat heeft de gemeente twee opties. Óf dit pand renoveren voor verder educatie en leeszaal gebruik óf verhuizen naar de Breestraat. Daarbij noemt Van Delft ‘ in of nabij de Stadsgehoorzaal’ als mogelijkheid. Onderzoek moet nog uitwijzen waar de voorkeur van B.&W. naar uitgaat. Het Nieuwstraat pand zou best eens aantrekkelijke hotel locatie kunnen zijn, stel je voor met een binnentuin als oase van rust, wordt gespeculeerd.

Locaties beter benutten

Muziekeducatie kan in haar voorstel een plek krijgen in en/of bij de Leidse Schouwburg aan de Oude Vest/Hazewindsteeg. Muzieklessen worden mogelijk geconcentreerd in het oude KNO gebouw naast de Stadsschouwburg. Muziekschool Rapenburg 22; Muziekhuis Middelstegracht 123 worden afgestoten. Voor optredens die nu nog in de Qbus-zaal van het Muziekhuis worden gehouden, komen de zalen in de Gebr. de Nobel en Scheltema in de picture. Verder tracht de gemeente de exploitatiekosten van het Volkshuis, die nu nog volledig voor rekening van BplusC komt, met andere gebruikers te delen.

Met concentratie van muzieklessen bij de Leidse Schouwburg komt een lang gekoesterde wens  van zowel de Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal als BplusC. in vervulling. Door de combinatie van Schouwburg en Muziekschool wordt het Schouwburg-complex, dat overdag meestal niet wordt gebruikt, beter benut. Nu worden zowel de Schouwburg als de Stadsgehoorzaal meestal s ’avonds gebruikt of overdag voor besloten bijeenkomsten.

De boek uitleen functie gaat (nog) meer de wijk in, op plekken dicht bij scholen daarmee kinderen aansporend te gaan lezen. De huidige bibliotheken in de Merenwijk; Leiden Noord ‘Het Gebouw’ en Stevenshof blijven. Daarnaast is het plan van het gemeentebestuur fasegewijs de diensten en activiteiten van  BplusC wijkgericht uit te breiden naar bijvoorbeeld de ‘Huizen van de Buurt’ in Meerburg/Roomburg, Zuidwest en de Mors.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *