Woningen in kantorenkolos aan Plesmanlaan

In de verouderde kantoorpanden langs de Plesmanlaan, die enkele jaren geleden al deels w0rden gebruikt voor short-stay bewoners, studenten en young professionals, komen woningen met zakelijke- en maatschappelijke ruimten in de plint. Verbouw en renovatie levert ca. 240 woningen op en roept een halt toe aan verdere verpaupering. Het percentage sociale huurwoningen in de plannen bedraagt 20%, dus niet het stedelijke streef percentage van 30 uit het collegeprogramma. Anders kost het óns geld, aldus de gemeente.

door Hans Schuurman

De bouwhoogte van Plesmanlaan Verbeekstraat wordt 18 meter hoog aan de zijde van de Van Ravelingenstraat, oplopend tot 43 meter aan de Plesmanlaan/Haagse Schouwweg, inclusief opbouw installaties. In de plint ruimte voor kleinschalige commerciële en/of maatschappelijke voorzieningen. Eerdere plannen voor een woontoren van 70 meter liet de gemeente varen vanwege technische – en financiële redenen en mede vanwege  weerstand van de wijkvereniging Bokhorst.

In plaats daarvan wordt het gebouw getopt met 2 tot 4 bouwlagen. Deze  trapsgewijze opbouw richting hoek Plesmanlaan/Haagse Schouwweg zorgt ervoor dat ze het minst zichtbaar is vanuit de wijk Bockhorst en de extra schaduwwerking op de bestaande wijk is nihil, bezweert de gemeente. Eerder werd aan bewoners wensen tegemoet gekomen door het plan van de woontoren te laten vervallen en het geplande aantal van 550 te bouwen woningen terug te brengen naar 425. De Bokhorst wijkbewoners maken zich wel zorgen over  de ontoereikende verkeersontsluiting uit, en parkeeroverlast, in hun wijk. De verbouw en renovatie start medio 2022.

Sociale huurwoningen

Het grootste deel van de nieuwe woningen ligt in het de segment middeldure en sociale huur, waar in Leiden het meeste behoefte aan is. Middeldure huurwoningen met een huur tussen €752,33 (liberalisatiegrens) en € 1.000, –. Het aandeel middeldure huurwoningen bedraagt tenminste 40% van het totale woonprogramma. Daarnaast wordt 20% sociale huurwoningen toegevoegd. Het transformatieproject levert dus minimaal 60% betaalbare woningen op, meldt het gemeentebestuur fier.

De gemeente liet trouwens onderzoeken wat de bouw zou kosten met 30% sociale huurwoningen in plaats van 20 procent sociale huur. Bij 30% sociale huurwoningen viel de bouwsom € 1 miljoen duurder uit, zo bleek. Dit bedrag zegt de gemeente echter nodig te hebben voor de inrichting van het openbare ruimte rond te gebouwen. Dus is het kiezen geblazen voor B.&W: ‘minder groen’ of meer sociale huurwoningen. Beide realiseren, daar zegt de gemeente geen geld voor (over) te hebben. Het voorstel en deze keus legt B.&W. voor aan de gemeenteraad.

5 gedachten over “Woningen in kantorenkolos aan Plesmanlaan

  1. De foto toont het verkeerde gebouw. Waar het om gaat is het oude Aramco gebouw met adres Plesmanlaan 100. Uw tekst is ontleend aan een collegebesluit over de Nota van Uitgangspunten, dat nog door de raad moet worden goedgekeurd. Als het aan het bestuur van de BewonersBelangenvereniging Bockhorst ( en niet Bokhorst) ligt, staat dat nog te bezien.

    • Deze reactie is achterhaald. Zij werd geplaatst uit frustratie over lange reactietijd bij plaatsing. Zie ook facebook pagina Bockhorst! (uitroepteken verplicht).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *