Voetgangers de stad in over een ‘Groene Loper’

Voor druk verkeer is Leidens historische binnenstad niet gebouwd. Routes voor voetgangers en fietsers moeten ruim baan krijgen, het OV gestimuleerd, aldus de gemeente en de reizigersorganisatie ROVER verschilt daarin niet met hen van mening. De laatste geeft evenwel aanvullingen op het gemeentebeleid en plaatst kritische kanttekeningen bij hun plannen voor een autoluwe binnenstad. Hierover wordt op 21 januari in een raadscommissie vergadering besproken.

door Hans Schuurman

Rover steunt het mobiliteitsstreven en verduurzaming en staat ook een beleid voor om Leidenaren te bewegen over te stappen van de auto op de fiets. De belangenvereniging bekritiseert echter het raadsvoorstel waar het de inperking van het busverkeer betreft. Zij wil dat stadsbussen zonder omwegen laten rijden én over veilige routes voor fietsers en voetgangers.

De noordelijke toegang tot de stad dient voor fiets en voetganger via molen De Valk te lopen, aldus Rover. Zij bepleit op de route vanaf Leiden CS, via de Lammermarkt een promenade aan te leggen naar de Leidse binnenstad. Een aantrekkelijke weg voor voetganger en fietser, veilig, mooi, zonder kruisend  auto- en busverkeer. De Turfmarkt, de Nieuwe Beestenmarkt en de 2e Binnenvestgracht dient een ‘Groene Loper’ worden, busvrij en autoluw. Voetgangers richting binnenstad kunnen ook al eerder links afslaan om via het Kiekpad, om langs de singel te lopen naar de Nieuwe Beestenmarkt en Turfmarkt, daarmee alle verkeerskruisingen mijdend.

Minder bussen

Als het aan de gemeente ligt verdwijnen vier buslijnen uit de Breestraat die dan over de Langegracht en Hooigracht gaan rijden. Eén buslijn kan via de Morsweg/Rijnzichtbrug. Dus blijven er slechts zes, van de huidige elf buslijnen over, die door de Stationsweg en Steenstraat rijden. Het verkeersbeeld daar gaat er ’t zelfde uitzien als nu op de Breestraat. Maar wel in twee richtingen want door Stationsweg en Steenstraat is de kortste en veiligste weg van en naar Leiden CS., meent Rover.

Fietsen in de Steenstraat dient zoveel beperkt te worden, adviseert Rover. De route naar de fietsenstallingen kunnen korter en veiliger. De Turfmarkt en vervolgens het Schuttersveld is een veiliger fiets alternatief. Een advies van Rover dat overeen stemt met het gemeentevoorstel.

Uit onderzoek blijkt, aldus Rover, dat in de stad best met kleinere bussen gereden kan worden en dit formaat beter past in onze krap bemeten stad. De frequentie dient dan wel hoger te worden dan bij de huidige streekbussen. En de extra kosten die dat met zich meebrengt wil Rover bekostigen met de besparing van het opheffen van enkele onrendabele avondlijnen. Voor het verlies van een avondverbinding suggereert Rover als oplossing de ‘gedupeerde’ wijkbewoners te compenseren met vervoer van (regio) taxi.

De reizigersbelangenvereniging denkt dat het woon- werkverkeer na corona structureel verandert. En de verkeersspits, reden waarom tegenwoordig altijd grote bussen rijden, wordt afgevlakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *