Voor Marc Newsome staat cultuurbeleid bovenaan

Leidenaar Marc Newsome staat op plaats 43 van de PvdA Tweede Kamer kandidatenlijst voor de verkiezingen op 17 maart. Het is volgens de huidige peilingen geen verkiesbare plaats. Door het terugtreden van Ascher, hetgeen Newsome een moedige stap vindt, verliest de partij behalve een goede lijsttrekker ook een hartstochtelijk pleitbezorger voor de cultuur, aldus Newsome. “En juist met die sector heb ik de meeste affiniteit”.

door Hans Schuurman

Marc Newsome werd geboren in Middelburg. Op vier jarige leeftijd werd hij, omdat zijn ouders niet goed voor hem konden zorgen, uit huis geplaatst. “Mijn biologische ouders werden uit de ouderlijke macht ontheven waardoor de voogdij bij jeugdzorg kwam te liggen. Ik groeide op bij pleegouders in een veilige beschermde omgeving en mij werd alle kans geboden mij te ontwikkelen”. Vanuit deze levenservaring verklaart hij zijn gedrevenheid om iedereen gelijke kansen te bieden. Acht jaar geleden verhuisde hij naar Leiden. “Een trotse Leidenaar”, noemt hij zich, “die wil bouwen aan een sociale stad”.

Newsome is plaatsvervangend gemeenteraadslid en houdt zich onder andere bezig met de culturele sector, hij zorgde er mede voor dat de gemeente de stagevergoedingen van MBO-ers gelijk trok aan die van HBO-ers. Hij beijvert zich Leiden tot een stad te maken waar mensen naar elkaar omkijken. Waar gezorgd wordt voor betaalbare woningen door de praktijken van huisjesmelkers, die gezinswoningen opkopen om die vervolgens te verkameren en tegen woekerprijzen te verhuren, uit te bannen. Newsome: “De coronacrisis laat zien hoe belangrijk een hechte samenleving is, een gerieflijke woning, leuk werk met een fatsoenlijk salaris en de tijd en ruimte voor ontspanning en een zinvolle tijdsbesteding”.

“Het móet anders en de Partij van de Arbeid heeft daar plannen voor waar ik met hart en ziel aan mee wil werken”, zegt idealist Newsome. Vervolgens  concretiseert hij enige van zijn doelen en intenties met: “Investeren in leraren en verpleegkundigen en geen cadeautjes weggeven voor aandeelhouders en grote bedrijven”.

Newsome’s is in het dagelijks leven communicatiemedewerker bij het Prinses Christina Concours een jaarlijks concours dat klassieke muziek, jazz en compositie promote bij jongeren. In z’n vrije tijd is hij actief in de 3 October Vereniging en nauw betrokken bij vele lokale – en landelijke PvdA-campagnes. Newsome: “Voor het Nederland dat mij voor ogen staat, vraag ik uw steun op 17 maart. “Stem Marc Newsome, #43 Partij van de Arbeid”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *