Wat wordt de Leidse hoogte?

Wordt ieder onbebouwd postzegel landje in Leiden bebouwd en drijft de gemeente geduldig alle bezwaren aanhorend toch altijd haar zin door? Vijf online stadsgesprekken vorige week beoogden de mening van betrokken Leidenaren te polsen en te peilen onder welke voorwaarden Leiden met 8.500 woningen kan groeien. Die 600 woningen extra per jaar beschouwt B.&W. wel als een graniet gegeven. En zij verlegt de vraag:  Onder welke condities mag er hoger gebouwd worden dan de EON schoorsteen?    

door Hans Schuurman

Behalve deze huiselijke digitale stadsgesprekken wordt de mening van Leidenaren ook via (digitale) bijeenkomsten, panels gepolst en, meest recent, met een enquête afgetast. Deze enquête werd volgens de eerste tellingen al ruim 700 keer ingevuld en vormde ook de leidraad van het hoogbouwvisie stadsgesprek, onderdeel van de ‘Omgevingsvisie Leiden 2040’. Want die Leidse norm min of meer daterend uit 2007 van maximaal 70 meter, moet selectief worden losgelaten anders is er geen plek voor de publieke ruimte over erom heen, zo redeneert de gemeente. En daar is rekenkundig niets tegen in te brengen.

Zijn alle Leidenaren NIMBY’S (not in my back yard), zelfzuchtige mensen zonder oog voor toekomstige woningzoekenden? Waarom moet onze middelgrote provincie stad met ambitieuze bestuurders zo nodig elk jaar minimaal 600 huizen bij bouwen? “Leiden is vol, waarom perse groeien, van wie is de stad eigenlijk”, luidt de redenering op straat. Maar dat was niet de toonzetting in het eerste stadsgesprek op 11 januari.

Compassie

De stadsgesprek deelnemers stonden positief kritisch tegenover de voorgestelde ontwikkeling, maar waren het minst toeschietelijk over de bebouwingshoogte boven de 70 meter. Betrokken burgers met verstand van zaken die voorzichtige keuzen maakten. Opriepen voor compassie voor woningzoekenden, de nog anonieme toekomstige medeburgers, zoons en dochters van huidige bewoners die ook in Leiden willen wonen en nu niet aan participatietrajecten deelnemen.

De discussie draaide vooral in welke gebieden hoogbouw acceptabel is, hoe hoog en onder welke voorwaarden. De gemeente ziet overschrijding van de zogenaamde Leidse hoogtenorm als onontkoombaar. Gedachtewisseling als massage om de geesten hiervoor rijp maken? Minder bouwen lijkt voor hen geen optie. Zij probeert haar burgers te winnen voor het standpunt doorbouwen in verticale richting met goed leefklimaat door vergroening, waterpartijen, verkeersafwikkeling, (geen) parkeerplekken, voorkoming van schaduwwerking, ongewenste windstromen en horizonvervuiling etc. etc..

Jammer dat de gemeente een deel van haar goodwill en geloofwaardigheid verspeelde met haar besluit van de LEAD hoogbouw tot 115 meter bij Groenoord aan de Willem de Zwijgerlaan. De poging hierover een referendum te organiseren, draaide uit op een mislukking omdat de benodigde 5.000  ondersteuningshandtekeningen niet gehaald  werden.

De gemeente heeft op de volgende hoogbouw locaties het oog laten vallen:  Paardenwei, hoek Plesmanlaan en Haagse Schouwweg; in het Stationsgebied, zeezijde tussen LUMC en Poortgebouw; de Trafolocatie langs het spoor tussen busstation en voormalig  belastingkantoor;  Groenoord aan de Willem de Zwijgerlaan (LEAD) en bij de Kooi; Centrum Zuid West  en bij Station Lammerschans. Nadere informatie www.doemee.leiden.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *