CDA Kamerlid Terpstra op verkiesbare plaats Tweede Kamerverkiezingen

De Leidenaar Julius Terpstra staat als 20 ste op de CDA Tweede Kamer kandidatenlijst voor de verkiezingen op 17 maart. Volgens actuele peilingen een verkiesbare plaats. Sinds mei 2020 is hij al volksvertegenwoordiger in Den Haag. Terpsta stroomde tussentijds in toen Sybrand van Haersma  Buma burgemeester van Leeuwarden werd. Als voorzitter van het CDJA, de jongerenclub van de christendemocraten, voerde hij indertijd actie tegen het  leenstelsel voor studenten.

door Hans Schuurman

“Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de politiek”, zegt Terpstra die zich als geboren Rijnsburger een regio kandidaat noemt. “Ik vond altijd al dat teveel ‘over’ jongeren werd gesproken, in plaats van ‘met’ jongeren en dat die meer invloed verdienden in Den Haag”. Want volgens Terpstra hebben jongeren het extra moeilijk door het leenstelsel en de huidige krapte op de woningmarkt treft hen in het bijzonder. Hij vreest hierdoor een verloren generatie.

“Toen ik 4 jaar geleden campagne voerde was die met name gericht tegen invoering van het leenstelsel voor studerenden. Maar het kwam er toch van en nu ben ik super gemotiveerd dat deze regeling wordt ingetrokken”. Terpstra vindt dat het leenstelsel een drempel opwerpt voor jongeren om te gaan studeren. “Als hun ouders geen dikke portemonnee hebben, moeten zij zich in de schulden steken”, aldus Terpstra. “Het CDA wil dat alle jongeren  ongeacht hun financiële positie hun talenten maximaal kunnen ontplooien”.

Volkshuisvesting

“Als aankomend Kamerlid kreeg ik vorig jaar de portefeuille wonen, een belangrijke portefeuille”, zegt hij, “ook in Leiden een belangrijk thema”. Terpstra vindt dat woningnood heerst in Nederland met het tekort van 331.000 woningen, een aantal dat steeds verder oploopt. “Wat het CDA betreft is het hoog tijd dat de rijksoverheid zich weer serieus gaat bezighouden met een van haar kerntaken, de volkshuisvesting. Iedereen moet erop kunnen rekenen een betaalbaar dak boven het hoofd te kunnen krijgen”. “Wonen is een sociaal grondrecht”, vindt Terpstra. Het CDA pleit voor meer rijks regie en een minister van volkshuisvesting. Opdat grootschalige bouwlocaties sneller beschikbaar komen, procedures worden versneld en vastgelopen projecten worden vlot getrokken.

Volgens de christendemocraat heeft het tekort aan betaalbare woningen torenhoge koopprijzen en jarenlange wachtlijsten voor huurwoningen in de hand gewerkt. Huizen in veel steden zijn onbetaalbaar geworden voor jonge gezinnen en middeninkomens en ook in kleinere gemeenten is te weinig ruimte voor nieuwbouw en trekken de jongeren daarom weg.

Het CDA wil de aankomende 10 jaar dat één miljoen nieuwe betaalbare woningen gebouwd worden, waarvan een kwart voor starters. Verder zet het CDA zich in voor de bouw van meer gezamenlijke woonvormen zoals hofjes voor ouderen en tiny houses voor jongeren en kleine huishoudens. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties die nu de woonkosten opdrijft, moet vervallen waarvoor in ruil meer koophuizen en huurwoningen voor middengroepen moeten komen. Terpstra wil ‘huisjesmelkers’ streng aangepakt en pleit voor een ‘zelfbewoningsplicht’ voor bestaande woningen. Julius Terpstra # 20 CDA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *