Nieuw Gorleus laboratorium lichtend voorbeeld voor circulair bouwen.

Staat het eerste ‘Paris proof’ gebouw van Nederland in het Leiden Bio Science Park? Bij de bouw van het nieuwe laboratorium van de Natuur – en Wiskunde faculteit ‘Gorleus’ wordt het bouwmateriaal van het oude lab gebruikt voor het nieuwe dat honderd meter verderop verrijst. “Ongeveer 650 ton staal uit het 50 jaar oude laboratorium wordt hergebruikt”. Circulaire bouw put onze moeder aarde niet verder uit.

door Hans Schuurman

Biopartner 5 is een circulair laboratorium, High Tech nieuwbouw en een monument voor een gesloopt verleden’, aldus Popma ter Steege Architects. “Door grootschalige hergebruik van bouwmateriaal wordt op de uitstoot 40% CO2 bespaard, een lichtend voorbeeld  voor de milieu bewuste Nederlandse bouwpraktijk. En, volgens Biopartner 5 directeur Thijs De Kleer, binnen marktconforme budgetten.

De aanduiding Paris proof verwijst naar het klimaatakkoord uit 2015 dat gesloten werd in de Franse hoofdstad, waar vele landen (helaas niet allen) elkaar beloofden vóór 2030 de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius . Dat die doelstelling nog een hele hijs wordt te verwerkelijken, is evident. Maar de CO 2 of kooldioxide reductie is nodig om het sluipend broeikas effect tegen te gaan die klimaatveranderingen, zoals opwarming van de aarde veroorzaakt. Het grillige weer verloop, warmer en natter, laat ons aardbewoners geen keus ons leven en ook onze manier van bouwen, aan te passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *