Zijn alle 63 Leidse stemlocaties corona proof

De brief van burgemeester Leferink aan 70 plus stembureauleden om vanwege eventuele kwetsbare gezondheid af te zien van stembureauwerk, viel bij een aantal van hen niet in goede aarde. Zij beriepen zich op hún zelfbeslissingsrecht. In een inbel radioprogramma vorige week meldde zich een Leidse dame die het burgemeesters  advies wél ter harte nam, waarschuwde voor besmettingsgevaar in de drukbezochte ruimten van het stembureau. En hoe houd je afstand bij het tellen van de langste stembiljetten uit de geschiedenis?

door Hans Schuurman

Stemmen voor de Tweede Kamer kan dit jaar op meer dagen, 15, 16 en 17 maart tussen 07.00 en 21.00 uur zijn 63 stembureaus open. De gemeente meldt dat uit risicomijdende overwegingen dit jaar geen stemlokalen in verzorgingstehuizen zijn ondergebracht. Leidse 70 plussers mogen per post stemmen. Uitbreiding van deze categorie vond de wetgever logistiek niet haalbaar en tevens te ingewikkeld om deze groep uit te breiden en daartoe onderscheid te maken tussen mensen zonder en met ‘onderliggend leiden’ of anderszins behorend tot kwetsbare groepen.

Het aantal stembureauleden dat zich, al of niet aangespoord door de burgemeester, afzag van bemensing van het stembureau is minder dan 10,  volgens de gemeente woordvoerder.  Deze meldt dat elk stembureau een ploegje van 7 leden heeft, inclusief de voorzitter, die volgens rooster elkaar afwisselt. In de nacht van de 17 maart worden de stemmen geteld en krijgen de bureaus hulp van een drietal “tellers’. Voordat de stemmen geteld zijn en soms met een klein verschil, na lang zoeken toch maar afgetekend door de voorzitter, staat de klok algauw tussen 1 en 3 uur in de ochtend. Het is een ware uitputtingsslag om de ca. 1.500 stemmen te tellen, een dubbelportie dit keer want er wordt ook gestemd  voor een referendum .

37 stapeltjes

Was bij de vorige verkiezingen al lastig ruimte te vinden voor 26 verschillende stapeltjes, nu is het aantal partijen dat aan de verkiezingen deelneemt 37. Gelijktijdig met de Tweede Kamer wordt ook voor het referendum gestemd over het inrichtingsplan van het wijksportpark Roomburg. Alleen Nederlandse staatsburgers kunnen voor de Tweede Kamer stemmen, niet-Nederlander, wel ingezetene van Leiden, kunnen aan het referendum deelnemen. Stemgerechtigden kunnen door maximaal drie personen gemachtigd worden.

Aan stembureau leden heeft de gemeente geen gebrek, stelt de gemeente ons gerust. Er is zelfs een reservelijst. Leiden is in vergelijking met haar buurgemeenten best royaal met de dagvergoeding. De stembureauvoorzitter ontvangt voor de verkiezingsdag 17 maart : € 170;  een stembureau lid € 155 en een teller € 30. Op 15 en 16 maart krijgt de voorzitter € 140;  stembureau lid: € 125 en omdat van gemeentewege niet voor eten en drinken gezorgd kan worden, krijgt iedereen een catering vergoeding van € 25  per dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *