Gaan ca. 5.000 Leidse 70 plussers per post stemmen?

Op sommige stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen staat wel een stemlokaal op anderen niet. En als er al een locatie staat, klopt die niet altijd, bericht de gemeente berouwvol. Op 16 locaties kan op 15 en 16 maart gestemd worden, de 17 e kan men kiezen uit 63 stembureaus. Leidenaren kunnen ’t allemaal zelf op www.leiden.nl/verkiezingen opzoeken. Er staat wel een vaag mini kaartje in de Stadskrant, maar ook voor stemmen is in 2021 digitaal vaardigheid vereist.

door Hans Schuurman

De gemeente liet deze keer de stembureaus die bijvoorbeeld in een verpleeghuis gevestigd zijn vervallen. En ze bezweert dat alle stemlokalen zo worden ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden. Handen kunnen worden ontsmet en kuchschermen zijn geplaatst op de stemtafel.  Verder zijn er voor de stembureauleden mondneusmaskers, handschoenen en schoonmaakmiddelen beschikbaar. Het minimum aantal stembureauleden wordt uitgebreid van drie naar vier leden. Dat vierde lid heeft tot taak toe te zien of de kiezers in het stemlokaal zich aan de extra veiligheidsmaatregelen houden. “In de stemlokalen is eenrichtingsverkeer aangegeven en zoveel mogelijk sprake van een aparte in- een uitgang”, verklaart de gemeente.

De stembussen blijven overnacht niet op de stemlocatie en worden na de stemming elders beveiligd opgeslagen tot het moment van de stemopneming. De stemmen van de vroeg stembureaus worden woensdag 17 maart overdag geteld in sporthal De Zijl en de 3 Octoberhal.  De stemmen van de ‘woensdagbureaus’ worden daarentegen niet naar de sporthallen getransporteerd maar vanaf 21 uur op de stemlocatie zelf geteld. Anders dan sommige gemeenten kiest Leiden er voor met 10 personen ( 7 stembureauleden en drie tellers) met 37 stapeltjes van iedere partij van ’t formaat ‘grootste stembiljet’ ooit, op de stemlocatie zelf te tellen. Het zijn trouwens 38 stapels want gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezing wordt ook een referendum geteld. Tijdsverlies van transport naar de tel hallen wordt zo doende voorkomen en de gemeente verwacht al woensdagavond de voorlopige uitslag (op partijniveau) bekend te kunnen maken. Bij vorige verkiezingen stond de klok vaak tussen 1 en 3 uur in de ochtend voordat van alle stembureaus gerapporteerd werd.

De ongeveer 16.000 Leidse kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen. De ANBO peilde landelijk 6.000 leden en meldt dat een derde van de ouderen per post wil stemmen, 11% gaat op de 15 e of 16  stemmen. Volgens deze enquête zegt 15% van hen vanwege het gevoerde corona beleid op een andere partij te gaan stemmen. Een derde van de senioren weet nog niet op wie zij gaat stemmen. Hoogste prioriteit van deze ouderen geënquêteerden is koopkracht en 88% van hen verwacht dat door de coronacrisis de belastingen zullen stijgen en hun koopkracht zal dalen.

De Leidse 70 plussers moeten hun stem uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur gepost hebben. Wie de post niet vertrouwt en tóch per brief wil stemmen, kan de envelop ook afgeven bij het enige Leidse coronaproof afgiftepunt: Stadskantoor, Bargelaan 190. Alle Leidse stemmers mogen het rode stempotlood mee naar huis De Leidse stembuspas vertoont dit jaar geen of soms geen of een een vervallen stemlocatie, zoekt u zelf maar op de computernemen. De 70 plussers thuis mogen hún stembiljet inkleuren met elke gewenste kleur, bericht de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *