Volt kijkt over onze landsgrenzen

De Leidenaar Ernst Boutkan is nr. 3 van de Tweede Kamer kandidatenlijst voor Volt. Volgens de peilingen geen verkiesbare plaats. Volt doet voor ’t eerst mee aan de parlementsverkiezingen en staat gepeild op één zetel. ‘Waar moeten wij Volt plaatsen in het spectrum van politiek links tot rechts en waarin onderscheidt deze partij zich van anderen?’ Boutkan: “Volt heeft een recht(s)e ruggegraad en een links hart, wij zijn een Europese partij verbonden met zusterpartijen in EU landen.

door Hans Schuurman

Ernst Boutkan (25) geboren in Haarlem studeerde antropologie en bestuurskunde in Leiden. Vorig jaar sloot hij zijn studies succesvol af en werkt nu dag en nacht voor z’n partij. Betaald? “Nee, de afgelopen zomer heb ik gekelnerd, lange uren gemaakt en kan ik mij daarom even permitteren al mijn tijd aan onze  verkiezingscampagne te besteden”. Boutkan zou na de verkiezingen dolgraag als gekozen Tweede Kamerlid of  fractiemedewerker voor Volt worden.

Bij de verkiezingen voor het Europese parlement in 2019 kreeg Volt iets meer dan 100.000 stemmen, ruim voldoende geweest voor één zetel in het Nederlandse parlement. In nagenoeg alle EU landen heeft Volt een politieke partij, in Duitsland, Italië en Nederland is zij zeer actief. Volgens Boutkan leeft de Europese dimensie helaas nog onvoldoende in het Nederlandse parlement. De overheersende invloed van Europa op beleidsterreinen als klimaat, veiligheid, migratie en digitalisering wordt verheimelijkt om mogelijk eigen gewichtigheid niet te ondergraven. Boutkan: “De huidige partijen in de Tweede Kamer lopen op tal van beleidsterreinen die onze landsgrenzen verre overschrijden flink achter”.

Klimaat doelstelling

Boutkan meent dat de klimaatdoelstelling van een maximale stijging van 1,5 graden en CO2 neutraliteit al in tien jaar eerder, in 2040, gehaald kan worden, als landsegoïsme wordt losgelaten”. Zonnewarmte omzetten in elektriciteit gaat immers beter in Zuid Europese landen, waterkracht op te wekken in Scandinavische landen is daar doelmatiger alsmede windmolens op de juiste plek bouwen en met subsidies Oost Europese landen aanmoedigen hun steen- en bruinkool mijnen snel te sluiten.  Volt is voorstander van proeven met kerncentrales voor energievoorziening.

Volts standpunt over woningbouw, meer huizen in het bijzonder huur en koopwoningen voor starters en midden inkomens, leeft bij meer politieke partijen. Dat geldt ook voor hun beleid van terugdringing doorgeslagen marktwerking, bijvoorbeeld in de zorg. Kritisch is Volt ook over de (te) flexibele arbeidsverhoudingen. “Nee, iedereen een vast arbeidscontract, daar wil Volt ook niet naar terug, wel meer werkzekerheid voor werknemer met sociale zekerheid”.   

Richt Volt zijn pijlen vooral jonge kiezers? Boutkan: “Bij het promoten van onze partij maken wij veelvuldig gebruik van de sociale media en daarop ‘zitten’ natuurlijk veel jongeren. Maar iedere Nederlander ongeacht zijn leeftijd snapt dat milieu, hergebruik van materialen, CO2 uitstoot etc. etc. niet bij de landsgrens stopt en een breed gedragen Europese beleid nodig heeft”. Maar ’t klopt,  de leden van Volt zijn overwegend  30 min. Maar er zijn ook veel 65 plussers lid, grootvaders en -moeders die zeggen: ’t is voor mijn kleinkinderen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *