Wat wordt de nieuwe Leidse hoogte?

Leiden is de op één na dichtst bebouwde stad van Nederland en het stadsbestuur ziet hoogbouw als belangrijk, eigenlijk enige manier om de komende 20 jaar aan de woningvraag te voldoen. Zonder bijbouwen in de hoogte rijzen de huizenprijzen de pan uit en heeft woningkrapte een negatieve invloed op de stadseconomie omdat medewerkers geen woning kunnen vinden. Maar hoeveel, waar en hoe hoog wordt er gebouwd?Van 2 april t/m 14 mei ligt de ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 voor inspraak.

door Hans Schuurman

Bouwen naar behoefte is het uitgangspunt van B.&W. tussen 2017 en 2030 moeten 8.500 woningen gebouwd worden, waarvan 30 procent sociale woningbouw. Ook voor de periode van 2030 tot 2040 dicteert de woningwens het aantal. En er dient gebouw te worden voor verschillende (doel) groepen; ouderen, alleenstaanden,  gezins- en eenpersoonshuishoudens. De hoogbouw dient ingepast te worden in onze karakteristieke historische stad maar rekening houdend dat we in een dynamisch deel van het land liggen, met een grote verstedelijkingsopgave. De Leidse hoogte is maximaal 70 meter er zijn een beperkt aantal  locaties waar hoger gebouwd mag worden.

Langs de belangrijke hoofdwegen in de stad mag verspreid tot een hoogte van 50 meter gebouwd worden. Voorkomen dient te worden dat de hoge bebouwing langs deze wegen  concurreert met de hoogbouwclusters. Deze hoogbouwclusters moeten goed bereikbaar te zijn met openbaar vervoer en voldoende voorzieningen bieden. Op deze locaties mag tot 70 meter hoog worden gebouwd, mits er een positieve beoordeling is op basis van de kwaliteitstoets. Op de volgende locaties wordt de mogelijkheid geboden om hoger dan 70 meter te bouwen: Trafolocatie (max. 100 m), Schipholweg (max. 90 m), Westerpoort (max. 100 m) en KPN/ Monuta (LEAD) (max. 115 m). Om hoogbouw zo goed mogelijk in te passen bestaat  een hoogbouwkwaliteitstoets voor gebouwen vanaf 40 meter buiten het laagbouwgebied en voor gebouwen vanaf 25 meter in laagbouwgebieden.

Aan het ter inzage leggen van de omgevingsvisie gingen een vijftal digitale stadsgesprekken vooraf, werden burgers in panels gepolst en met een enquête de plannen afgetast. Die enquête werd ruim 700 keer ingevuld en vormde ook de leidraad van het hoogbouwvisie stadsgesprek, onderdeel van de ‘Omgevingsvisie Leiden 2040’. Een van de conclusies van raadpleging was dat de Leidse norm daterend uit 2007 van maximaal 70 meter, selectief losgelaten mocht worden. Mits de publieke ruimte erom heen aan hoge eisen van leefbaarheid voldoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *