Rinny Kooi: Plant bomen voor de toekomst

Bomen zijn echte ‘multitaskers’ , ze kunnen veel dingen én tegelijk. Zuurstof produceren, fijnstof verzwelgen, vocht absorberen en brengen verkoeling. Hun dienstverlening is onbaatzuchtig en gratis. Soms staan bomen echter letterlijk in de weg of veroorzaken zij overlast. Dit kostbaar gemeenschap bezit mag niet onbeschermd zijn, er móet iets geregeld worden maar niet alleen van […]

Lees verder


Cliëntondersteuner heeft op z’n minst schijn tegen

Als een aanvraag voor een scootmobiel, traplift of huishoudelijke hulp voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  wordt afgewezen, kan men  de hulp inroepen van een adviseur. Gemeenten behoren die adviesmogelijkheid te bieden. De cliënt ondersteuner maakt echter in veel gevallen deel uit van de beslissingsorganisatie. De welzijnsorganisatie MEE is lid van de wijkteams in Leiden. […]

Lees verder


Een bus vrije Stationsstraat heeft gevolgen voor OV reizigers

Als de Stationsweg bus vrij wordt gemaakt vóórdat via alternatieve routes gereden kan worden, zullen de bewoners van de Pieters-Academiewijk, Vreewijk en Zuid-west geen rechtstreekse busverbinding meer naar het station hebben. De reizigersvereniging ROVER concludeert dit uit het rapport ‘Autoluwe Binnenstad’ van Goudappel Coffeng dat zij middels gerechtelijke tussenkomst onder ogen kreeg. ROVER pleit ervoor […]

Lees verder


Warmtenet goed voor ’t milieu en ook voor je portemonnee?

Als omstreeks 2030 via een pijpleiding industriële Rijnmond restwarmte wordt afgeleverd aan Leidse woningen is het milieu daarmee gediend. Maar hoe dienstbaar is de gemeente naar de consument, haar inwoner? Leidse huishoudens worden afnemer van deze ‘warmterotonde en kunnen niet meer shoppen en van warmteleverancier wisselen. Over invloed op de energieprijs, hult de gemeente zich […]

Lees verder


Energie besparing begint met goede isolatie

Voor architect Anton de Gruyl is schone energie opwekken en woningisolatie een missie. Naast zijn bouwkundig werk is hij tevens wijkambassadeur binnenstad, adviseur voor het gemeentelijk  project GaGoed. Net terug gekomen van een huisbezoekje laat hij op zijn mobieltje een warmtebeeld zien van een raam waar helder oplichtende vlekken de warmte lekken verraden. Zijn kantoor […]

Lees verder


Welke invloed hebben bewoners op de prijs van de warmte toevoer?

De gemeente kiest er voor Leidse woningen over enige jaren deels met restwarmte uit de Rotterdamse haven te verwarmen. In de afspraken met haar contractpartners, Rijk, Provincie en Gas Unie maakte B.&W. de afspraak als anderen niet aan hun verplichtingen voldoen, zij niet met de brokken blijft zitten. De gemeente is euforisch over deze duurzaamheidsslag. […]

Lees verder


Geen gratis compost dit voorjaar

De gemeente Leiden bedankt jaarlijks haar inwoners met gratis af te halen compost voor het scheiden van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gfte) en dit aan te bieden in de bruine container. Dit voorjaar laat zij haar bewoners/verzamelaars echter, anders dan Oegstgeest en Teylingen, aan hun tuinierende lot over. Het stadsbestuur wil coronabesmetting voorkomen omdat, […]

Lees verder