Van wie is de boom in uw tuin?

Bent u nog baas in eigen tuin? Nee, ik heb het niet over degene die s ’zomers de barbecue bedient maar over het eigendomsrecht van uw (te) schaduwrijke bomen, die van de boomwortel die uw parkeertegels op eigenrond lift en uw zonnepanelen onrendabel maakt. Bij de invoering van de nieuwe bomenverordening werd het stadsbestuur verweten dat zij niet veel bakte van het beheer van eigen bomen, nu strekt haar verantwoordelijkheid  ook uit tot uw ‘waardevolle’ tuinbomen.

door Hans Schuurman

Op Leids gemeentegrond staan ruim 64.000 bomen. Hoeveel waardevolle bomen in Leidse tuinen staan, weet de gemeente niet, maar ze weet wél dat die zonder haar toestemming niet gekapt mogen worden. Er bestaat wel zo‘n lijst van waardevolle bomen maar uit de losse pols geeft de gemeente graag een opsomming van die soorten die het vaakst voorkomen.  “Denk aan een zomereik, beuk, els, esdoorn etc.., voor kappen van deze bomen is een vergunning nodig die alleen gegeven wordt als die gevaar oplevert of sprake is van een groot maatschappelijk belang”. Volgens de gemeente is een boom ook   ‘waardevol’ als ze ouder is dan 70 jaar en/of 70 cm diameter dik is en ecologische waarde bezit. Ook andere soorten bomen vanaf 80 jaar en/of 80 cm diameter zijn vergunning plichtig. De gemeente: “Staat een boom er twee generaties, dan is die waarschijnlijk waardevol en heb je een kapvergunning nodig”.

Wat moet je als inwoner doen als je overlast ervaart van een boom op gemeentegrond? “Denk eerst eens aan een snoeiverzoek”, antwoordt de gemeente. En zij vervolgt: “Wij snoeien alleen bij overlast als er bijvoorbeeld takken tegen een huis aankomen of ander soort zware hinder. Belemmering van lichtinval is geen reden een boom te snoeien”. En bomen die zonnepanelen op het dak onrendabel maken? “Zo’n boom brengt de nodige verkoeling in de zomer en heeft dus ook invloed op het energieverbruik”. En de boom van je buurman? “Probeer ’t in onderling overleg op te lossen”.

In de Merenwijk langs de Zijldonk staan volledig uit hun proporties gegroeide bomen daterend uit de ’70 en ’80 er jaren die geplant zijn om de wijk snel groen te maken. Het plan was indertijd die snelle groeiers na 20 jaar te verwijderen zodra de langzamere groeiers de groen functie hadden overgenomen. De gemeente bedacht zich echter en besloot de ‘wijkers’ toch te maar behouden. Zij erkent dat dit op sommige plekken tot overlast leidt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *