Welke invloed hebben bewoners op de prijs van de warmte toevoer?

De gemeente kiest er voor Leidse woningen over enige jaren deels met restwarmte uit de Rotterdamse haven te verwarmen. In de afspraken met haar contractpartners, Rijk, Provincie en Gas Unie maakte B.&W. de afspraak als anderen niet aan hun verplichtingen voldoen, zij niet met de brokken blijft zitten. De gemeente is euforisch over deze duurzaamheidsslag. Maar beperkt straks één warmteleverancier de onderhandelingsvrijheid van haar burgers, afnemers die nu nog met de energieveiling de gunstigste prijs kunnen bedingen, is de warmte rotonde een vorm van gedwongen winkelnering?

door Hans Schuurman

Het college van B.&W. stelt aan de gemeenteraad voor om samen met Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude 2 miljoen op tafel te leggen als bijdrage voor een pijpleiding die van Rotterdam, via Den Haag  naar Leiden Haven warmte uit de Rijnmond aanvoert. Ongeveer de helft van die twee miljoen komt voor rekening van onze stad. Als alles meezit ligt de leiding er in 2026. En volgens wethouder Fleur Spijker (D66) is het plan van warmte hergebruik doelmatig, duurzaam en zij is er vrij zeker van dat voldoende warmte wordt afgenomen. Op de vraag of je ook kunt bedanken voor deze warmte neemt zij even de tijd. Tevens maakt zij of alles volgens plan verloopt, nog enige voorzichtige voorbehouden.

Veel Leidse huiseigenaren switchen jaarlijks van energie leverancier. Zij speuren naar de aanbiedingen en kiezen de voordeligste leverancier. Alle huishoudens gebruiken natuurlijk het zelfde gas, kwaliteitsverschillen zijn er niet. Eigen Huis en Consumentenbond, deskundige en betrouwbare organisaties zijn bij de energieveiling intermediair. Dit jaar ben ik overgestapt van leverancier die mij verleidde met een zogenaamde overstap premie samen met hun plechtige belofte alles voor mij te regelen met de ‘geen gedoe’ garantie.

Kan na 2026 de Leidenaar over de prijs van de stadswarmte die Leiden binnenstroomt ook onderhandelen, of moet tegen een vaste prijs afgenomen worden? Hoe regelt de gemeente deze onderhandelingsvrijheid voor haar inwoners? Daarop kon de gemeente niet zo snel een antwoord opgeven.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *