Geen toestemming voor zonnepanelen op binnenstad pand

“Van de versoepeling regels voor zonnepanelen op je dak, waar de gemeente zo van opgeeft, is echt geen sprake”. Cas Kortmann, rijksmonument bewoner aan de Oude Singel is bitter teleurgesteld. Zijn aanvraag voor 11 zonnepanelen werd met ambtelijke regelijver de grond in geboord . “Gelukkig is er nog genoeg gas”, zegt Kortmann, die zich te kort gedaan voelt, helemaal klaar is met de gemeente en verdere energiebesparingsplannen laat varen.

door Hans Schuurman

Een van de versoepeling maatregelingen die zonnepanelen in de binnenstad moest stimuleren, is de mogelijkheid voor eigenaren van rijksmonumenten. Mits geen afbreuk wordt gedaan aan monumentale schoonheid en de zonnepanelen vanaf de straatzijde onzichtbaar blijven. “Daar heb ik natuurlijk geen moeite mee”, zegt Kortmann met ingehouden boosheid. Samen met een deskundige plus architect liet Kortmann een zonnig plan voor energieopwekking aan de zuidzijde van zijn pand tekenen. “Het rendement van de 11 panelen is matig”, zegt hij blijmoedig als ik hem vraag over het terugverdien rendement. Kortmann kreeg nul op z’n rekest, zijn aanvraag voldeed volgens de gemeente niet aan de nieuwste (soepeler) richtlijnen. De panelen horen in één aangesloten vlak te liggen en uw  m-vormige opstelling is niet acceptabel, kreeg hij ten antwoord. Met 5 panelen vinden we ’t wel goed, staat in de afwijzing.

“Moet je zien wat ik allemaal gedaan heb voor de vergunning”, zegt Kortmann die wederom ontsteekt in een milde vorm van verontwaardigde woede. Hij toont zijn gedetailleerde aanvraag. Daarin staat dat de zonnepanelen onzichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte tot 75 meter. Onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst wordt, bovenop de bestaande dakbedekking. De panelen aaneengesloten en in een rechthoekig patroon gelegd. De lange zijde van de panelen wordt per dakvlak steeds in dezelfde richting gelegd, minstens 1 m vanaf de dakrand en de nok en minstens 50 cm van de goot. Ze hebben één en het zelfde formaat en allemaal van het zelfde type. Bovendien zijn de randen en beplating donker afgewerkt.

Gemeentelijk dictaat

Kortmann spreekt het bange vermoeden uit dat de gemeente heel veel energie steekt in beoordeling van aanvragen van plichtsgetrouwe burgers  van achter een bureau,  maar er nauwelijks tijd steekt in controle op naleving van haar regels. Tijdsgebrek en corona waren in ieder geval de reden die de behandelend ambtenaar gaf om de situatie niet persoonlijk in ogenschouw te nemen. 

Kortmann is lid van het platform “Monumenten Community” een vereniging van eigenaren van monumentale panden en deelde zijn teleurstelling met andere leden in verschillen steden. Hij laat een stapeltje reacties zien uit Utrecht, Oss en Ronde Venen. Leiden is zeer strikt bij het hanteren van haar eigen regels, is de inhoud van alle reacties; vroeger waren dergelijke regels landelijk. Men vraagt zich af of energiebesparing en met name het plaatsen van zonnepanelen hierdoor niet ontmoedigd wordt. Het wordt ook verleidelijk om zonder vergunning onzichtbare zonnepanelen te plaatsen met een overheid die dicteert vanuit een stoel en steeds minder  controleert op naleving van hun regels. Een gemeentebestuur is er toch voor de burgers, wij zijn er voor hen, is een van de reacties van zijn medestanders.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *