Werninkterrein ontsloten met tunnel onder ‘t spoor

Niet de bebouwing van het Werninkterrein maar de bereikbaarheid van deze nieuwe wijk gaf het stadsbestuur de meeste hoofdbrekens. Aan de ontwikkeling van dit 3 hectare voormalige  betonindustrie terrein,  ingeklemd tussen de Rijn, het spoor naar Den Haag en de Amphoraweg, kon pas begonnen worden met een flinke schep geld uit Den Haag om ontsluiting te betalen. Die tunnel onder het spoor voor de  ca. 1.500 toekomstige bewoners loopt wel dwars door de wijk Hoge Mors.

door Hans Schuurman

Het Werninkterrein is 10 jaar al niet meer in gebruik. Plannen voor een woonwijk op deze A-locatie aan de Rijnoever bestonden allang. Bouw van 600 tot 700 woningen, appartementen en eengezinswoningen is nu het plan dat B.&W. aan de gemeenteraad voorlegt. In deze plannen staan 30% sociale huurwoningen (maximale huur  € 752 , 20% middel dure huur- en koopwoningen tot  €1.000 per maand  en 50% vrije sector woningen. De oude bedrijfsgebouwen van Wernink, betoncentrale, fabriek en silo’s en opslagplaatsen etc. zouden mogelijk opgeknapt kunnen worden en de wijk een industrieel karakter kunnen geven. Door de bijzondere ligging aan het water biedt het gebied ruimte voor watergebonden sport, ontspanning en recreatie. De gemeente onderzoekt nog of een hotel bestaansrecht heeft op het Werninkterrein.

Het percentage sociale huurwoningen is overeenkomstig het college akkoord, een deel is bestemd  voor bijzondere doelgroepen. De vraag naar middel dure huur- en koopwoningen is substantieel, best meer dan de 20 % die hiervoor bestemd wordt. De vrije sector woningen moeten het ambitieuze project financieel dragen. Wethouder Spijker vertelt dat de nieuwe wijk verkeersluw wordt, plaats voor parkeren van auto’s en fietsen zijn aan de rand van de wijk gesitueerd. Maar welk toverstafje zij heeft om het autobezit van toekomstige bewoners te beperken, anders dan geen parkeerruimte te bieden, bleef haar geheimpje.

Tunnel

De ontsluiting van het Werninkterrein was dé uitdaging voor het stadsbestuur. De enige toeleiding weg is nu de Amphoraweg die uitkomt op de Dr. Lelylaan ook nog op luttele meters van de Churchillbrug naar de Churchilllaan. Behalve zeer druk is het punt ook erg onoverzichtelijk. Voetganger en fietsers kunne daar alleen oversteken met de dood voor ogen. Het twee richting fietspad bevindt zich aan de oostzijde van de Dr. Lelylaan. Onder de brug loopt een spaarzaam verlicht voetgangerstunneltje, waar je als vrouw alleen echt moet wegblijven, een tunnel die door een fietser via de Morskade ook gebruikt kan worden. Voor het stadsbestuur zat er dus echt niets anders op een tweede ontsluitingsweg aan te leggen. Vandaar die tunnel onder het spoor. De verkeersafwikkeling van de toekomstige ca. 1.500 Werninkbuurt bewoners loopt via de route door de Hoge Mors Spoorlaan, Amethistkade-Smaragd­laan-Diamantlaan uitmondend in de Dr. Lelylaan. In de plannen staan ook mogelijkheden voor een fietsverbinding over de Dr. Lelylaan die het Werninkterrein moet verbinden met de binnenstad en N.S. station Leiden Centraal. Het winkelcentrum aan het Diamantplein dat gerenoveerd wordt, verheugt zich al op meer klanten. Werninkbuurt bewoners zijn voor OV en ander maatschappelijke voorzieningen op de Mors aangewezen. De uitbreiding van het aantal (auto) verkeersbewegingen hangt af van een succesvol restrictief autobeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *