Merenwijkers zijn betrokken burgers

De zomermaanden is in de Kopermolen een pop-up museumpje. Samen met de coffeeshop Anne & Max zit het in de oude Etos winkel in de buitenring van de Kopermolen.  Verleden, heden en toekomst van de wijk worden verbeeld. Aanleiding is het 50 jarig bestaan van de wijk.

door Hans Schuurman

In het museum hangen foto’s van Merenwijkers, oude krantenknipsel te lezen, bouw tekeningen en borden hoe de Kopermolen re te zijner tijd komt uit te zien.  Op één van de overzichtstekeningen van begin jaren ’70, staat nog een Provinciale weg ingetekend waar nu golfbaan en ‘t weiland ligt. Die ontsluitingsweg kwam er dus niet. Pas nu 50 jaar later nadert het alternatief, de Leidse Ringweg Noord over de oude spoorbaan haar voltooiing .

Er is een plan om aan een verteltafel of verhalenboek oude herinneringen op te halen over de winkeliers van toen. Over de oude heer Casemier, die glimlachend de drommen kinderen toeliet voor de winkeldeur die klanten smeekten om de eerste voetbal plaatjes. Het plotseling overlijden van de populaire hakkenbar eigenaar, waar rouw bloemen gelegd werden bij zijn winkel. En meneer Hedeman van de Herenmode die aan het eind  van het zomer wiens overtollige seizoenvoorraad in één schoenendoos paste. Wie herinnert zich nog de verhoogde Ketelmeerlaan die werd afgegraven om de Slaaghwijk beter te integreren in de Merenwijk!  Behalve brave burgers waren de Merenwijkers, als het nodig was gewiekste activisten, die in die in die vijftig jaar drie keer succesvol actie voerden. De jachthaven bij het Joppe, waardoor geen ‘rondje Merenwijk meer gelopen kon worden, die kwam er niet. De met opheffing bedreigde Merenwijk bibliotheek bestaat nog, dankzij een massale handtekenactie. En het meest recent wapenfeit, het appartementen complex gepland op het gazon achter de Chinees, opstand, dus niets ervan. De maatschappelijke ontwikkelaar ‘ JOE WIE AI’ (Jij als ik) hebben samen met Anne & Max  een  gezellig een terrasje aangelegd. Organisator Jeroen Bakker zou nog graag in contact komen met een paar vrijwilligers die op het museum willen letten. Hij vat het karakter van de wijkbewoners kernachtig samen: Bakker: “Merenwijkers zijn betrokken burgers”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *