Voor meer woningbouw moet Leiden nog meer indikken

Een enkel bedrijf op de Lammenschansdriehoek staat nog overeind. Het gebied tussen de Lammenschansweg, Spoorlijn en Kanaal, is bijna vol met woningen, topprioriteit van de gemeente. Als het college van B.&W. echter een bedrijventerrein opdoekt, moet zij elders compenseren. De Vlietzone, lang de Voorschoterweg, werd hun keuze. Maar daar wordt gevoetbald en rennen de Leidse Roadrunners. Maar met woningbouw als voorrang, plant, schuift en beschikt de gemeente. Heeft de Leidenaar nog iets in te brengen? 

door Hans Schuurman

Mensen zijn best veranderingsbereid als zij maar het gerechtvaardigde gevoel hebben invloed uitgeoefend te hebben op de beslissingen. Het verschuiven van bedrijven, uitruilen van sportvelden, inbreiden huizenblokken en verleggen van verkeersstromen, zijn gedetailleerde plannen van de gemeente en het laat zich raden, moeilijk te beïnvloeden. “Wij hechten grote waarde om samen met de stad vorm te geven aan de  plannen”, is de standaard zin die ook prominent in deze B.&W.  stukken staat. Zou het stadsbestuur dan nog voor dat zij plannen maakt eerst aan alle Leidenaren wier belangen mogelijk geschaad worden, eerst moeten vragen wat zij willen?

De plannen in de stad hangen nauw met elkaar samen. De grond bestemming verandering carrousel van de gemeente rijdt langs vier projecten, volgtijdelijk met  een kleine verandering op halteplaats één, loopt alles in de soep. Er komt een klein bedrijventerreintje in de Vlietzone, sportpark De Mors wordt uitgebreid en op de Kenauweg komt een duurzaamheidsplein en een tweede milieustraat. Eveneens wordt gedacht om de gemeentewerf met 350 medewerkers verplaatst kan worden naar de Vlietzone.

Grond bestemming carrousel

Bij sportpark De Mors komt meer ruimte voor rugby en ongeorganiseerde sport. Ruimte wordt gevonden door de Steenwisselplaats, waar nu bestratingsmaterialen ligt opgeslagen, naar de Kenauweg bij Dierenasiel te verplaatsen. Rugbyclub DIOK kan de training die zij nu in de Vlietzone geeft, straks in sportpark De Mors houden. De twee sportvelen in de Vlietzone-Midden worden opgeofferd aan het nieuwe bedrijventerrein. Daarnaast wil de gemeente een natuurgras voetbalveld veranderen in een rugbyveld. Een ander natuurgras voetbalveld wordt vervangen door een voetbalveld met kunstgras.

Bedrijventerrein Vlietzone-Midden compenseert de bedrijfsruimte in de Lammenschansdriehoek. Er wordt samen met de aanwezige sportverenigingen Roadrunners, Jeugddorp en anderen in Vlietzone-Midden naar eventuele herhuisvesting gezocht. Een nieuwe gemeentewerf staat hier op het programma.Door het vertrek van de gemeentewerf ontstaat op de Kenauweg bij het dierenasiel ruimte voor een Duurzaamheidsplein met een tweede milieustraat en recycling. De opslag van bestratingsmaterialen, nu nog bij sportpark De Mors, komt ook hier.

De vier projecten worden in de jaren 2002 tot 2004 uitgevoerd. Vanwege de samenhang komen de vier projecten samen in de gemeenteraad. “Hoe de vier locaties verder vorm krijgen, gebeurt in samenspraak met de nieuwe bewoners van de locaties en andere belanghebbenden”, belooft het stadsbestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *