Gemeente houdt geld over in coronajaar 2020

Als u denkt dat het corona jaar 2020 voor de gemeente een financiële strop betekende, vergist u zich. De gemeente hield bakken geld over, op haar jaarrekening een positief saldo. Dat kwam omdat veel activiteiten werden uitgesteld en misgelopen inkomsten door Den Haag gecompenseerd werden. Geen vuiltje aan de lucht? Wethouder financiën Paul Dirksen voert naar zijn zeggen een behoedzaam beleid, reserveerde voor toekomstige uitgaven en sloot leningen af, soms met geld toe.

door Hans Schuurman

Dirkse: “Het is het laatste financiële jaar van deze college periode, dus maken wij passen op de plaats”. Hiermee wil onze stadspenningmeester het volgende college van B.&W. niet opzadelen met ambitieuze plannen die doorlopen over de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar.

In de gemeente Leiden gaat ruim € 500 miljoen om en op papier hield ze in 2020  daaraan € 19,4 miljoen over. Veel plannen gingen in 2020 niet door maar geld werd gereserveerd om op een later tijdstip te gebruiken. Zodoende sloot boekjaar 2020 af met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Budgetoverhevelingen voor bij voorbeeld het project de Kopermolen: € 1,7 miljoen; de internationale school (IGBO) € 0,8 miljoen en de landelijke aanpak dak- en thuislozen € 1,1 miljoen etc. etc.. Ook werd in de reservepot gestort de winstneming grondexploitaties € 1,4 miljoen en middelen  voor vrouwenopvang € 1,5 miljoen enz. onder het mom, ‘wat in het vat zit verzuurt niet”.

Leiden liep veel inkomsten mis in corona tijd, toeristen belasting, parkeergelden etc. en ontving geen pecunia voor huur de sportaccommodaties, inkomsten zwembaden en sportzalenwaren die gesloten waren. Door het Rijk werd veel geld gecompenseerd waardoor dit niet negatief in de boeken kwam te staan.

In de nabije toekomst doet de gemeente forse uitgaven voor wegen vanwege de bereikbaarheid van onze stad, vervanging riolen, vergroening van wijken, onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen slokken miljoenen ook op. 

Goedkoop lenen

‘Geld lenen kost geld’. “Maar ook niet altijd en ‘t is reuze voordelig”, vertelt de wethouder financiën. Volgens hem profiteert de gemeente volop van haar solide marktpositie, sluit zij leningen af tegen een zeer laag tarief en in een enkel geval krijgt zij zelfs geld toe. De netto schuldquote van Leiden is 131%. En hij legt uit dat dat dit getal de verhouding is tussen het bedrag dat de gemeente geleend heeft en haar inkomsten. De gemeente gaat nieuwe leningen op het moment dat oudere leningen vervallen tegen een lager tarief. Dat tarief is niet zelden 0,5% terwijl de in de boeken op rentebetalingen van 3% gerekend is, stelt hij critici gerust.

Dirkse vreest dat de geldstroom van het Rijk, Leidens grootste sponsor, wel eens kan verminderen. En de openstaande posten van de Jeugdhulp en Wmo abonnement huishoudelijke hulp, baren hem toch zorgen. Hij hoopt en verwacht dat het Rijk (gedeeltelijk) over de brug komt met deze posten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *