VVD vindt gemeentelijk financieel beleid een nachtmerrie

Maarten de Crom (VVD) ziet de financiële verantwoording over 2020 van de gemeente héél anders dan wethouder Financiën Paul Dirkse (D66). Die laatste presenteerde het jaarverslag met geruststellende woorden, sorry, corona, veel geld is over. De Crom neemt het woord financiële nachtmerrie in de mond. Overdrijven is ook een kunst en vaste prik bij de oppositie, toch? De Crom: “Nee, ik ontleen mijn zorg aan de matige waarderingscijfers die de onpartijdige Provincie Z.H. geeft aan het leen – en betaal gedrag van dit linkse Leidse college”.

door Hans Schuurman

Het is de laatste keer in deze raadsperiode dat het stadsbestuur haar (financiële) jaarstukken en Kaderbrief presenteert. Op 16 maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.  Aan Maarten de Crom, waarnemend fractievoorzitter VVD, de grootste oppositie partij, de vraag: Hoe staat de stad ervoor en welke ambities en heeft D66, GL en PvdA waargemaakt?

De Provincie Zuid Holland heeft een toezicht houdende taak op gemeenten hoe zij met geld van de burgers omgaat en maakt een vergelijking met andere gemeenten van soortgelijke grootte. En dan blijkt dat die kwalificaties en scores vaak veel verschillen van de lof en hulde die het Leids stadsbestuur zich zelf placht toe te zwaaien. “Neem nu belastinggeld”, zegt De Crom strijdlustig. “Leiden heeft een kleine spaarpot, terwijl zij wel ongekend hoge schulden aangaat. Hierdoor stijgt de schuldquote, het verschil tussen eigen middelen en de schuldenlast, richting 2024 naar de duizelingwekkende hoogte van 189%”. En De Crom vervolgt: “Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 100%, een volgend college wordt zo met een berg schuldenlast opgezadeld. En schulden moeten op enig tijdstip echt worden afgelost”.

gemeentelijke belastingen

De Crom: “Leidenaars merken ieder jaar bij de gemeentelijke belasting aanslagen dat de gemeente steeds meer geld nodig heeft. Uit de cijfers van de Provincie blijkt dat Leidenaren, in vergelijking met vergelijkbare gemeenten, zoals Delft, Dordrecht en Haarlem,  de hoogste woonlasten heeft”. Volgens De Crom is B.&W. de afgelopen jaren vreselijk druk geweest met dikke geldverslindende plannen te schrijven, forse leningen af te sluiten en de lasten van de Leidenaren te verhogen maar is de stad er niet echt op vooruit gegaan”.

“Het college besteedt teveel tijd en geld aan bijzaken”, verwijt De Crom het stadsbestuur. “Daarom is voor echte zorgen en problemen van Leidenaren geen plaats. Dat het overleg met wijkverenigingen zo stroef verloopt, noemt hij een teken aan de wand. “De belofte en slogan ‘Samen Maken We De Stad’ is als een boemerang op het college terug gekomen, vindt hij, op het moment dat bewoners en ondernemers merkten dat hun inbreng niet serieus werd genomen of niet paste in hun linkse beleid en wereldbeeld”. De Crom: “Voor de VVD is Leiden voor iedereen. Een stad waar je betaalbaar kunt wonen, je best een auto mag hebben, lagere gemeentelijke lasten betaalt, met schone – en veilige straten en waar ondernemers niet voelen, weggepest te worden”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *