Protesteren ouders Marelandschool bij de juiste instantie?

Twee honderd verontruste ouders van Vrije school Mareland protesteren bij de gemeente tegen aanwijzing van de school dependance de Nieuwplaatz, de voormalige basisschool ‘De Springplank’ aan de Sumatrastraat, die zij voor hun kinderen als school ongeschikt vinden. Maar is hun protest wel bij de juiste instantie. Bleef de schooldirectie niet in gebreke door niet tijdig een leerlingenstop af te kondigen op het moment dat zij wist dat de benodigde lesruimte aanbouw niet in 2021 zou zijn?

door Hans Schuurman

Mét een tijdige leerlingen stop was extra huisvesting onnodig. En voor het onderbrengen van de leerlingen die (toch) werden ingeschreven biedt de gemeente ondermaatse accommodatie. Volgens de directeur van de Mareschool mevrouw Steinmeijer hoorde zij in mei 2019 dat bouwplannen voor Leidse scholen gestopt waren. Het ging hierbij alleen over renovatie en niet over uitbreiding van de scholen. De gemeente liet desgevraagd weten geen antwoord te geven in verban met een lopend onderzoek waar gemeenteraadsleden om gevraagd hebben.

In 2015 besloot Vrije School Mareland die zich in grote populariteit verheugt groter te groeien met dubbele klassen. Het vrijeschoolonderwijs op theosofische basis oefent op veel ouders grote aantrekkingskracht uit. Samen met de gemeente werd indertijd een (ver) nieuwbouw plan opgesteld waarbij afgesproken werd dat de school in 2021 zou worden verbouwd en alle klassen op een alternatieve of wissellocatie tijdelijk terecht konden. 

Leerlingen stop

Er waren echter meer Leidse scholen die zo snel mogelijk wilden verbouwen of uitbreiden. En de gemeente met beperkte middelen moest kiezen. Door  wijzigingen in de gemeentelijke begroting en herziening van huisvestingsplannen werd de geplande vernieuwbouw van Mareland naar achteren geschoven. In het meest gunstigste scenario zou de ver(nieuw)bouwing van de school in 2028 pas klaar zijn. Dat betekent dat een periode van minimaal 7 á 8 jaar overbrugd moest worden voor de al ingestroomde kinderen. Tenzij de instroom van kinderen tijdig en eventueel tijdelijk gestopt wordt natuurlijk. De directie koos daar echter niet voor en kreeg vervolgens het aanbod van de gemeente voor de Nieuwplaatz, Sumatrastraat 201. De ouders van jonge kinderen zijn boos, vinden deze dependance ongeschikt. In hun protestbrieven schrijven zij  dat deze locatie niet voldoet aan redelijke eisen van sociale – en fysieke veiligheid en kinderwelzijn onvoldoende gewaarborgd is. In het gebouw zit asbest, de verkeerssituatie is chaotisch voor halen en brengende ouders. De ouders wijzen de aangeboden (tijdelijke) dependance resoluut af, directie en bestuur zijn minder afwijzend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *