Kaasmarktplein wordt Kaasmarktpark

Auto’s cirkelen rond de Kaasmarkt speurend naar een parkeerplekje. Wijkbewoner Aloys van Rest moet ervoor opzij springen om het vege lijf te redden. “De Kaasmarkt moet, naast het Van der Werfpark en De Burcht, de derde groene plek in de binnenstad worden en zónder blik op straat”, zegt hij. Van Rest is woordvoeder van het ‘burgerinitiatief Kaasmarktpark’, die wil dat de gemeente de voorstellen van deze bewonersgroep overneemt.

door Hans Schuurman

De aanjagers van dit burgerinitiatief enquêteerden wijkbewoners en ondernemers hielden stadsgesprekken en zochten de buurtbewoners persoonlijk op. Meer groen en weg met die auto’s kwam als eensluidend oordeel uit de bus. “En de gemeente dacht hierover eigenlijk het zelfde”, aldus Van Rest, “het bleek vooral te gaan over de mate van groen en dichte bebouwing en over de financiering natuurlijk. Hét cruciale geschil punt was de bouw van de 10 dure grachtenhuizen langs de Oude Rijn dicht bij de Hooigracht, die het gezicht op de historische panden aan de overkant zouden ontnemen.

De gemeente wil op vier plaatsen aan de randen van de Kaasmarkt bouwen. Aan de Zuidzijde Kaasmarkt/hoek Middelweg, aan de zuidkant van de Kaasmarkt waar nu een kale muur is en op de hoek Kaasmarkt en de Koppenhinksteeg  een rijtje appartementen. En bouwen langs de Oude Rijn richting Hooigracht van deze dure kadewoningen waartegen bewonersgroep de meeste bezwaren had.

Bomen in ’t gedrang

“Niet alleen de aanwezige lindes langs het water staan op de nominatie te verdwijnen maar aan de platanen op het plein is minder ruimte gegund. Volgens Van Rest worden ze zeker gesnoeid, mogelijk gekandelaberd. Hij vreest dat als gevolg 40% van de  platanen zo’n beknotting operatie niet zal overleven. En dan is er natuurlijk  de kwestie van geld ! Volgens van Rest zijn de opbrengsten van de 10 kadewoningen voor de gemeente een onontbeerlijk deel van financiering van de openbare ruimte. Het scenario van een groene parkachtige Kaasmarkt zonder kadewoningen, mét behoud van de huidige bomen kost € 2 miljoen, als gevolg van het inkomsten gemis van de kadewoningen. Maar de wethouders Spijker en North hebben hem toegezegd, indien nodig, hiervoor wel een financiële dekking te kunnen vinden.. Het burgerinitiatief dat alles heeft laten doorrekenen komt overigens op een lager bedrag, namelijk € 1,2 miljoen. Van Rest: “Voor die prijs krijgt Leiden een groen Kaasmarktpark met de huidige bomen, extra groen, plaats voor een paar terrassen plus een bescheiden parkeer voorzieningen voor minder validen, laden en lossen en voor autodelen.

Het burgerinitiatief is het eens met de maatregelen voor een autoluwe binnenstad maar vindt dat de gemeente (meer) rekening  moet houden met de wijkbewoners die een auto (nodig) hebben. Op termijn wordt op de Haarlemmerstraat parkeergarage een paar extra parkeerlagen gezet, ruimte biedend aan omwonenden hun auto tegen een redelijk tarief te stallen. Van der Rest spoort de gemeente aan hierin een beetje inschikkelijk te zijn. “Je moet belanghebbenden meenemen in een ontwikkeling”, zegt hij. De gemeenteraad neemt in juli en beslissing over ‘t groen, parkeren en de bebouwing langs de Oude Rijn. Van Rest: “Ik hoop dat daarbij recht wordt gedaan aan de wensen van de bewoners en zo de Kaasmarkt verandert van een Kaasmarktplein naar het Kaasmarktpark.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *