De onderwijs uitgangspunten trekt leerlingen Vrije School Mareland

De Vrije School Mareland, basisschool aan de Maresingel op antroposofische basis, wil uitbreiden. De geplande uitbreiding van het aantal lokalen houdt echter geen gelijke tred met het leerlingenaanbod. In het nieuwe schooljaar stelt de gemeente 2 leslokalen ter beschikking voor de leerlingenaanwas in de Nieuwplaatz, een oude school aan de Sumatraweg. Hier vinden nu ook kunstenaars en muzikanten hun artistiek onderkomen. Een aantal ouders van Marelandkinderen zijn ontevreden met de aangewezen plek.

door Hans Schuurman

Vorige week protesteerden en aantal ouders bij de gemeente omdat de leslocatie naar hun mening niet voldoet aan de redelijke normen van kind veiligheid en – gezondheid. Maar de gemeente verwees hun protest terug naar de schoolleiding. Had de Vrije School Mareland het leslokalen tekort niet kunnen voorzien en door een (tijdige) leerlingenstop deze situatie kunnen voorkomen?

Bestuurder van de Vrije School Mareland, Wim Klapwijk, wil daarop graag reageren. Klapwijk: “De Nieuwplaatz is een locatie waar je niet voor zou kiezen om een nieuwe school te bouwen. Het is wel een gebouw dat de voorzieningen heeft die een school nodig heeft. We willen en moeten dezelfde veiligheid bieden als in ons huidige gebouw aan de Maresingel. Asbest zit helaas in veel oudere gebouwen. Gelukkig levert dat geen direct gevaar op. Alleen als je gebouw gaat afbreken of renoveren moet je maatregelen nemen. Voor alle zekerheid wordt er opnieuw op de aanwezigheid van asbest geïnspecteerd”. En reagerend op de verkeerssituatie bij de Nieuwplaatz, antwoordt Klapwijk: “Met ouders en kinderen willen we graag aan de slag hoe veilig te bewegen in het verkeer, op en rond deze plek maar ook elders in de stad. Halen en brengen van de leerlingen vindt plaats achter het gebouw in een relatief rustige straat”. En waarom geen leerlingenstop ingesteld opdat een dependance helemaal niet nodig is? “Als we de leerling groei willen stoppen, zouden we de komende jaren de instroom voor 4-jarige kleuters moeten halveren of stopzetten. Dat biedt voor komend schooljaar en de tijdelijke uitbreiding aan de Sumatrastraat geen oplossing maar zou na verloop van jaren weer tot een schoolomvang leiden die in huidige gebouw aan de Maresingel past”, aldus Klapwijk.

Persoons ontwikkeling

Waarom verwijst de gemeente de protesterende ouders terug naar het schoolbestuur? Bestuurder Klapwijk: “Wij zijn er trots op dat veel ouders voor onze school en voor ons onderwijs kiezen. Dat leidt er wel toe dat we uit ons schoolgebouw groeien. In de al lang bestaande gemeentelijke procedure is het zo dat je als school drie jaar tijdelijke uitbreiding krijgt. Als de groei zich dan doorzet, wordt er een permanente oplossing aangeboden”. En Klapwijk vervolgt: “De gemeente werkt heel coöperatief mee onze leerling groei te faciliteren. We hebben nu voor komend schooljaar een oplossing, mogelijke niet de meest optimale, maar wel voor ons een acceptabele oplossing.  In september gaan we met de gemeente verder in overleg over de jaren erna”. “Het is mijn verantwoordelijkheid dat de school de veiligheid en de onderwijskwaliteit goed verzorgt, daarvoor moet men niet bij de wethouder onderwijs zijn”. “Ons onderwijs biedt een brede ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat een kind, naast kennis­ontwikkeling zich met persoonlijke vaardigheden als mens ontwikkelt om als ‘vrije’ burger in de hedendaagse maatschappij te kunnen participeren. Het is die brede ontwikkeling waar veel ouders voor kiezen en daarom groeit onze school”, aldus Wim Klapwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *