Dit Kaasmarktpark was ons plan

Het College van B.& W. werd er het afgelopen jaar misschien wel een beetje sacherijnig van toen het ene na het andere wijkverenigingsbestuur het overleg met hen stopzette omdat er niet naar hen geluisterd werd. Vorige week een opsteker, de bewonersvertegenwoordiging Kaasmarkt Park, sprak haar volle tevreden uit over hun plannen voor  bebouwing én vergroening van de Kaasmarkt. “Dat klopt”, zegt woordvoerder Aloys van Rest, “het is zo ’n beetje óns plan”.

door Hans Schuurman

Leidens binnenstad is akelig versteend met slechts het Van der Werfpark en De Burcht als groene oases. Daar moet volgens plan de Kaasmarkt, nu nog vol blik, straks bijkomen. Groen alleen noodzakelijk blik op straat, dat is wat de omwonenden willen. Nou dat wil natuurlijk (bijna) iedereen maar hoe wordt de metamorfose betaald? Kan uit de bouwgrond inkomsten deze begeerde inrichting van de publieke ruimte betaald worden? In de gemeenteraad blijkt telkenmale dat zulk vertrouwen in de goede afloop bij de college dragende partijen (D66,GroenLinks en PvdA) altijd sneller geschonken wordt dan bij de oppositie partijen. Die soms chicaneren over details om maar lekker tegen te kunnen zijn

Van Rest, een van de aanjagers van het burgerinitiatief ‘Kaasmarktpark’ vertelt hoe de mening van wijkbewoners en ondernemers gepeild werd. “Er is geënquêteerd, ondanks corona werden stadsgesprekken gehouden en buurtbewoners werden persoonlijk opgezocht”. “Meer groen en weg met die auto’s”, was nagenoeg het eensluidend oordeel, vertelt hij. “En de gemeente dacht hierover eigenlijk het zelfde”, vervolgt hij. “De discussie bleek met name te gaan over de mate waarin groen gehandhaafd bleef en de bebouwingsdichtheid acceptabel was voor de leefbaarheid.

Kadewoningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *