Kan het niet wat zachter.

Geluidsoverlast is een grote ergernis en onnodig motorlawaai in het bijzonder. Met brullende motor wegscheuren bij een verkeerslicht of in een (te) lage versnelling met hoog toerental door de straat racen, hindert velen, met name kwetsbare mensen. Vorige week had de gemeenteraad de kans hier regelgevend iets aan te doen. Maar onze gekozen vertegenwoordigers lieten het afweten. Zij hebben geen oor voor lawaai bevattelijke burgers.

 door Hans Schuurman

Geluidsoverlast schaadt de gezondheid en oudere kwetsbare mensen ondervinden de meeste last volgens het RIVM. Als de jaarlijkse Leidse evenementenkalender wordt vastgesteld, put de gemeenteraad zich uit in kritische opmerkingen over het toegestane aantal decibellen, wetende dat binnenstadbewoners elk woord van hen weegt. Maar de Leidenaren die wakker worden geschut door motor kabaal of schrikt van ‘t geknetter, zijn anoniem voor hen. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van raadsleden, die middernachtelijke vergadertijgers, veel lager dan deze bevattelijke burgers hetgeen niet bevorderlijk is voor hun inlevingsvermogen.

Ap Zwinkels van het Burgerinitiatief Stop Motorlawaai in Leiden spoorde Partij Sleutelstad, D66 en de Partij voor de Dieren, aan een voorstel in te dienen om met artikel 57 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) in de hand, de pretherrie van motoren een halt toe te roepen.

Geluidsmetingen

Zwinkels deed recent geluidsmetingen op de Churchilllaan gedurende 90 minuten tijdens  het spitsuur. Het gemiddelde verkeersgeluid overdag is rond de 55db. Zijn meting bij motoren en opgevoerde auto’s liet 80 en 90 db zien.

Zwinkels: “Agenten kunnen op basis van hun eigen gehoor boetes uitschrijven bij overtreding van artikel 57 RVV (verbod onnodig lawaai maken) zonder dat daar enige meting voor nodig is én

een motorvoertuig aanmelden voor een zogenaamde WOK (wachten op eigen keuring)”. “Zo’n bepaling zal snel rondzingen onder motorrijders en direct een afname van het lawaai opleveren”, aldus Zwinkels. Volgens hem is deze manier van handhaven door de hoogste rechter gelegitimeerd. Er is geen meetapparaat voor nodig. De vaststelling door de agent met eigen oren is wettelijk voldoende. Zelfs als de motor in orde is, kan een boete voor onnodig te veel geluid worden opgelegd”.

Zwinkels vervolgt: “Gerichte inzet van artikel 57 RVV op de foute rijders heeft het voordeel, dat de belangenorganisaties van motorrijders daar geen bezwaar tegen kunnen maken, want zij altijd vertellen steeds dat slechts gaat over ‘een paar rotte appels’ , die het voor de correcte rijders verpesten”. “Het verhogen van de pakkans is een goede manier is om overlast gevend motorlawaai tegen te gaan en mogelijk ook een positief effect heeft op terugdringing van te hard rijden”. Er is volgens Zwinkels een burgemeesterslobby richting Rijk tegen overlast gevend motorlawaai waaraan inmiddels 60 gemeentes meedoen. Daar is Leiden dus niet bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *