Tijdelijke verkameringsstop voorkomt ongebreidelde woning splitsing

De gemeente geeft voorlopig geen vergunningen af om woningen op te delen. Deze verkameringsstop werd hen ingegeven door uitspraak van de Raad van State voor Nijmegen die lokale beperkingen van woningopsplitsing ongeldig verklaren. Ons stadsbestuur wacht nu nieuwe woningwetgeving van de Tweede Kamer af. Per 1 januari 2020 voerde het college van B.&W. nog zo’n verkameringsregime in die ten doel had de leefbaarheid in wijken te waarborgen. Wie zijn gebaat bij deze klap op de verkamering pauzeknop?

door Hans Schuurman

Sinds vorig jaar regelt het college van B.&W. met een Leidse verordening de woning opdelingsvergunningen. In de binnenstad is het toegestane verkamerings quotum 20%, in de woonschil rond het centrum 8% en in de buitenwijken 5%. Deze maatregel leidde echter tot veler verbazing tot een nauwelijks merkbare beteugeling en eerder tot een vloedgolf van toekenningen. De Stadskrant kolommen stonden vol van vergunningsverleningen. Waren het oude onvolledig geregistreerde vergunningen of illegale vergunningen die werden gelegaliseerd? De gemeente beloofde met de ‘hand op het hart’ streng te handhaven.

De (tijdelijke) vergunningsstop die de gemeente nu invoert, geldt dus tot inwerkingtreding van de nieuwe wet. Tót deze inwerkingtreding worden nieuwe aanvragen geweigerd. Het wetsvoorstel wordt later dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd en gat dan (begin) volgend jaar in. In deze nieuwe wet wordt naast leefbaarheid ook naar woning schaarste gekeken als toetssteen voor vergunningen. “De komende jaren zullen ruim 2.200 nieuwe studentenwoningen worden opgeleverd”, zei bouwwethouder Fleur Spijker bij presentatie van haar besluit. Met deze woorden legt zij de focus van het besluit wel vooral op de studentenhuisvesting.

goede beslissing

De vergunningverlening ‘on hold’ zetten is een goede beslissing van het college van B.&W. Het is echt een vergissing te suggereren dat vooral studenten van de vergunningenstop de dupe zijn. Uit de cijfers blijkt dat dat het kameraanbod geen gelijke tred houdt met het aantal te verwachten nieuwe studenten. Verkamering heeft funeste gevolgen voor het Leidse woonklimaat en veroorzaakt, als het volg van het verminderde aanbod, prijsopdrijving van de het woningbestand. Starters op de woningmarkt, alleenverdieners en jonge gezinnen worden nagenoeg kansloos op de woningmarkt. Voor beroepsgroepen als onderwijzers, politieagenten en verpleegkundigen wordt Leiden als woonplaats onbetaalbaar. Hetgeen ook vacatures in deze sectoren moeilijker vervulbaar maakt Niet alleen de prijs van koophuizen ook de huurhuizen gaan hun financiën te boven.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *