Begraafplaats Rhijnhof dierbare plek in het groen

De nieuwe Cornelis Jongejanbrug, genoemd naar de oprichter van de stichting beheer begraafplaats Rhijnhof,  was het eindpunt van de wandeling over de begraafplaats ter gelegenheid van het gereedkomen van het masterplan. Van 1998 tot 2020 werd Rhijnhof uitgebreid en geherstructureerd. Vaak zijn het verdrietige momenten waarop de Leidenaar Rhijnhof bezoekt en dan ontgaat het hem wellicht hoe zorgvuldig onderhouden, biodivers en duurzaam dit park met kunstwerken een geweldige groene long is voor Leiden.

door Hans Schuurman

Nicoline Zemering, directeur van Rhijnhof, trok platte schoentjes aan vandaag. Want om een beetje indruk te krijgen van de begraafplaats is het best een tippel. Zemering vertelt trots over de bomen, hun verscheidenheid, de grasperken met aangepast onderhoudsschema waar de natuur haar gang kan gaan, bosschages met verscholen kunstwerken, waterpartijen en een aanlegsteiger voor trouwen en rouwen. Zemering: “Alle bruggen zijn Rhijnhof-rood geverfd”, een kleur die prachtig contrasteert met de groene omgeving. Met een plattegrond in de hand, ”ik werk hier sinds 2018 en ken nog niet alle snelle doorsteekjes”, gebaart zij haar groepje te volgen: “Kom, kom”, zegt ze, zwaaiend met de grondtekening, “er is nog zóveel te zien”. 

Het gezelschap valt stil bij de kinderbegraafplaats en het stemmige monumentje waar de naam van kinderen ingegraveerd kunnen worden. Zemerings’  verhaal over de ter aarde bestelling van foetussen op de plek ernaast waar ouders hun verdriet over hun ongeboren kinderen letterlijk een plekje kunnen geven, maakt diepe indruk.  Op Rhijnhof is sinds enige jaren ook een Islamitische begraafplek voor nieuwe Leidenaren die er voor kiezen niet in hun geboorteland begraven te worden. Op de begraafplaats ook een KLM graf van passagiers en bemanning die omkwamen bij de vliegramp van de  Lockheed Constellation Nijmegen in 1948 in Schotland. Leiden werd indertijd als locatie gekozen omdat het tussen Schiphol en de KLM hoofdkantoor in Den Haag inligt.

60.000 Leidenaren

Rhijnhof werd gesticht door de Nederlands Hervormde gemeente in 1910 die het gelijknamige landhuis met tuin aan de Rijn aankocht. De begraafplaats breidde zich  jarenlang stukje bij beetje uit en werd tenslotte begrensd door het volkstuincomplex Veldheim waarvan zij in 2007 de 3,5 ha. overnam. In de loop van de jaren werden 60.000 Leidenaren op Rhijnhof begraven. In 1991 opende het crematorium en in 2001 werd een grote urnenmuur in gebruik genomen

De herinrichting  beoogt een betere afstemming tussen het oudste gedeelte van Rhijnhof dat dateert van 1910 en het wat nieuwere gedeelte tot stand te brengen. Meer dan twintig jaar is er door veel mensen aan de uitvoering van het masterplan Rhijnhof. Eind 2020 was de uitbreiding en herstructurering gereed met de spectaculaire nieuwe brug en het herstel van de Oude Laan. Wethouder Ashley North was aanwezig toen de naam van de brug door familieleden van de oprichter van de stichting werd onthuld. Er is nog voldoende plaats op Rhijnhof voor ons Leidse stervelingen. De verschuiving van het aantal begrafenissen naar crematies, die verhouding is nu 80% crematies en 20% begrafenissen schiep extra ruimte. Voor meer informatie: www.rhijnhof.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *