Plan voor restwarmte uit de Rijnmond gaat niet door

Net op het moment dat onze gemeente Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude op één lijn heeft gekregen twee miljoen euro mee betalen aan de transportbuis van overtollige warmte uit de Rijnmond, gooit groot aandeelhouder Rotterdam de handdoek in de ring. Het warmte bedrijf Rotterdam wil geen financieel onaanvaardbare risico’s nemen. Gelukkig heeft Leiden nog geen geld overgemaakt. Maar wat nu, toch maar ‘van ’t gas af ‘?

door Hans Schuurman

Wethouder Spijker (D66) antwoordt behoedzaam op alle vragen. Nee, blij is ze niet met de terugtrekkende beweging van Rotterdam. “Ik wacht eerst op de hun definitieve beslissing”, zegt ze, “en die wordt pas op 14 oktober genomen. “Het warmte transportnet speelt een belangrijke rol in de Leidse regio”, erkent zij. “mocht het niet doorgaan, dan gaan wij met onze partners nieuwe mogelijkheden onderzoeken om warmte via een leiding naar Leiden te transporteren”. Behalve fervente voorstanders in de raad zijn er ook critici.

Harbert van der Kaap van de Partij van de Dieren vindt het  jammer dat er zoveel tijd en geld wordt verspild aan een project dat van meet af aan gedoemd was te mislukken. Van der Kaap: “Dit soort megalomane projecten werken echt niet. We moeten ons veel eer inzetten op lokale, kleinschalige warmtenetten waar mensen zich bij betrokken voelen”. Participatie op het niveau van coproductie zijn de sleutel begrippen die hij gebruikt .

Mix

Gemeenteraadslid Alex Friso (GroenLinks) die zich in eerdere discussies een fervent voorstander van de warmterotonde toonde, is teleurgesteld. “Een ideale oplossing is er niet, maar we kunnen ons niet permitteren op onze handen te  gaan zitten. Liever restwarmte gebruiken, dan het warm industrieel koel water in de zee te dumpen”, zeg hij.  Volgens hem zou voor Leiden de Rotterdamse warmte rotonde een deel van de mix van oplossingen zijn geweest. Technisch gezien beslist Rotterdam nu alleen maar om geen geld te investeren in de aanleg,  wellicht willen andere partijen dat nog wel doen. Friso: “Ik ben in elk geval blij dat Leiden zo verstandig is geweest geen cent in de infrastructuur gestoken te hebben en evenmin zich aan een afnamegaranties gebonden  is. GroenLinks heeft in de randvoorwaarden gesteld alleen meedoen als het een open warmtenet is, waar ook lokale, duurzame bronnen op aangesloten moeten kunnen worden.

“Wat mij betreft kan, met die zelfde voorwaarden, gekeken blijven worden of andere warmtebronnen, zoals aardwarmte, aan de vraag kan voldoen. De berichten daarover zijn veelbelovend, al heeft elke oplossing voor- en nadelen. Een mix van warmte opwekkende en warmteverlies besparende mogelijkheden, het gebruik van natuurlijke warmte bronnen en isolatie moet leiden tot duurzaamste en betaalbare energie voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *