Wethouder Marleen Damen heeft andere baan

Wethouder Marleen Damen (PvdA) is per 1 januari 2022 benoemd tot directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij was bijna 8 jaar wethouder in Leidse colleges van verschillende samenstelling. Haar huidige taken worden, tot na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar, waargenomen door haar collega’s van D66 en GroenLinks. Bij de vorming van een nieuw college van B.&W. in 2018 wilde het aanvankelijk niet zo vlotten met de VVD weer als partner en kwam de PvdA geheel onverwachts als derde kleine partij in de picture. Voor Damen, die als enige  toen al een wethouder periode op had zitten, lag de portefeuille Zorg en Welzijn klaar. Op dit onderdeel van beleid moest ingrijpend herschikt en bezuinigd worden. En zo kwam de PvdA wethouder Damen in de niet benijdenswaardige positie karweitjes te moeten opknappen die op gespannen voet stonden met het sociaal democratisch gedachtegoed. Het Leids armoedebeleid hervormen, welzijnswerk door aanbesteding reorganiseren. En als het om extra geld ging voor uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg stond zij, met haar tekorten, moederziel alleen in het collegiaal bestuur. Ze kreeg het toezicht op de stadhuisverbouwing en dat die duurder werd en de deadline (dit najaar) niet zou halen, daarvoor hoef je geen profeet te zijn. Vóór haar politieke loopbaan werkte Damen bij de Cedris, de werkgeverskoepel van de Sociale  werkvoorziening, waarvoor zij bij het Haags ministerie van Sozawe ruime kennis en ervaring opdeed en het beleid ontwikkelde de uitdijende personeelsaantallen van de sociale werkplaatsen (100.000) te beteugelen. Het gemeentebestuur  van ’s-Hertogenbosch heet haar nieuwe sector directeur hartelijk verwelkom op de stadssite : ‘Onze nieuwe sectordirecteur Marleen Damen is zakelijk en heeft een sociaal hart’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *