Kiezers krijgen meer invloed op waterschapsbestuur Rijnland

In 2019, gelijktijdig met de Provinciale Staten verkiezing, kozen Leidenaren voor het bestuur van het Waterschap Rijnland. Maar op kandidatenlijst stonden niet 30 bestuurszetels ter verkiezing, maar slechts 21. Ons Hoogheemraadschap heeft namelijk 9 zogenaamde ‘geborgde zetels’, vertegenwoordigers die worden aangewezen worden door  de Kamer van Koophandel (4), de landbouworganisaties LTO (4) en natuurorganisaties (1). De Provinciale Staten van Zuid Holland maakte een beginnetje met de afbouw van deze ‘ kwaliteitszetels, het maximum wordt ‘nu 7.

door Hans Schuurman

Droge voeten en schoon water is kort samengevat de taak van het Hoogheemraadschap Rijnland waar de Leidenaren aan mee betalen. De idee van geborgde zetels zijn terug te voeren naar het eeuwen oude beginsel dat de specifieke belangen van de eigenaren van landbouwgronden, de eigenaren van natuurterreinen en de eigenaren van bedrijfsgebouwen een bijzondere taak hadden en daarom extra stemrecht verdienden. In de praktijk werkt dit in het voordeel van het CDA, de boeren en de VVD, de ondernemers. Dat is dubbelop is. Mensen uit de belangengroepen kunnen ook al privé op politieke partijen stemmen.

Zo kunnen boeren met hun extra zeggenschap beter bepleiten voor het wegpompen van regenwater, opdat zij het land beter met machines kunnen bewerken. Dat lukt niet als het land te zompig is. Maar om de droogte in de zomer te bestrijden, is het beter om het water in reservoirs en beekjes vast te houden. Bovendien als het grondwaterpeil laag wordt gehouden, komt er meer CO2 in de lucht.

Het CDA is diep ongelukkig met vermindering van hun machtsinvloed, volgens de Christendemocraten is het waterschap een functionele democratie, geen politieke bestuursvorm. Voorstanders daarentegen vinden het terugbrengen van de twee geborgde zetels slechts een beginnetje. In de Provinciale staten stemden PvdA ,indiener van het voorstel, D66, GroenLinks, SP, PVV, 50PLUS, JA21en PvdD vóór en CDA, CU/SGP, VVD en FvD tegen. Het voorstel werd jarenlang getraineerd met als resultaat dat voor de eerst volgende waterschapsverkiezingen in 2023 nog niets verandert.

Harbert van der Knaap gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren en tevens lid van het waterschapsbestuur Rijnlanden voor deze partij: ”Het idee dat sommige belangen geborgd moeten worden, is eeuwenoud en echt niet meer van deze tijd. Klimaatverandering, bodemdaling, biodiversiteitscrisis, vraagt om politieke keuzen, niet om belangen te verdedigen”. Naar zijn mening is de huidige intensieve veehouderij onhoudbaar en moeten keuzen gemaakt worden, en wel politieke keuzen. Hij vindt de vermindering van de twee geborgde zetels slechts een stapje in de goede richting en lang niet genoeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *