De Merenwijkers zijn succesvolle actievoerders

In de jaren ‘90 van de vorige eeuw lag de Ketelmeerlaan op een dijklichaam. Door de verhoogde Dijk werd de Slaaghwijk bij de Kopermolen gescheiden van de rest van de wijk. Ter bevordering van integratie van het meer en minder welvarende deel van de Merenwijk werd de verhoging afgegraven. ‘Vindt wijkvereniging voorzitter Akke Timmermans, bewoonster van het eerste uur, dit proces gelaagd? Timmermans: “Een beetje , had beter gekund, kijkend naar verkleuring en vergrijzing”.

door Hans Schuurman

Op de 50ste verjaardag van de Merenwijk kwamen de hoogtepunten van het wijkverleden ter sprake. De Merenwijkers zijn goede actievoerders. De markt op het parkeerterrein waar eertijds (deels) het dijklichaam lag, is een nu plek waar veel Slaaghwijk bewoners komen en nieuwe horecaondernemers zich aan de buitenring vestigden. Over de geëgaliseerde Ketelmeerlaan steken de Slaaghwijk bewoners nu wel eerder over. Op weg naar school, bibliotheek, buitenschoolse huiswerkhulp etc. etc.. En omgekeerd, wordt het buurthuis  ‘Op Eigen Wieken’ in de Slaagwijk  nu ook beter bezocht door bewoners van het welvarender deel van de Merenwijk? Timmermans: “De bezoekers van dit ‘Huis van de Buurt’ zijn hoofdzakelijk bewoners van de Slaaghwijk. Voor cursussen, verhuur aan clubs daar steken de andere Merenwijkers wel voor over.

Merenwijkers bleken strijdbaar in het verleden. Hun eerste krachtmeting was met de gemeente. Nee, niet met de gemeente Leiden, maar met Teylingen toen nog Warmond. Een Warmondse ondernemer wilde een jachthaven aanleggen in de Broek en Simontjespolder en de haveningang vormde een hindernis voor het populaire wandel- fietspad. Deze jachthavenaanleg zou het einde betekenen voor het ‘erkende ommetje’ langs de molen en om de golfbaan! De Merenwijkers liepen te hoop tegen het verdwijnen van  hún ommetje. En met succes. Onze buurgemeente herzag zijn plannen, de jachthaven exploitant kreeg geen vergunning. Ook in latere jaren daarna staken de Merenwijkers een spaak in het wiel bij landschappelijke aanpassingen die hun buurgemeente Teylingen wenstenodignodignodig.

In 2012 wilde het Leids gemeentebestuur de Merenwijk bibliotheek wegbezuinigen. Maar geïnitieerd door de jeugd kwam een massale protestactie op gang. Met 2.680 handtekeningen werd verzet aangetekend. De protestactie, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, was goed retimed. Timmermans: “Natuurlijk was iedereen blij dat onze bibliotheek bleef, maar ik vind nog steeds dat deze voorziening een betere plek bijvoorbeeld in de Kopermolen verdient en van waaruit meer wijkinitiatieven Moeten plaatsvinden”.

In mei 2017 werd een ‘statafel gesprek voor de Merenwijkers over de renovatie van de Kopemolen en nieuwbouw rond het winkelcentrum. Op het gazon tegenover het Chinese restaurant etaleerde de projectontwikkelaar met een piepschuim modellen de geplande bouw, opdat dat bewoners een beeld konden krijgen van de veranderingen. “En waar komt dit appartementengebouw nou precies te staan,” vroeg een belangstellende. “Nou die 3 torens ongeveer hier, op dit grasveld”, luidde het antwoord. Dát was het begin van een protest actie, die tot ingrijpende veranderingen in de nieuwbouwplannen leidde. Het was weer gemeenteraadsverkiezingstijd en bij stemlokaal Regenboog werden folders uitgedeeld, waarin te lezen was welke partij wel of niet in het park wilde bouwen. De slogan: ‘Geen flat in het park’, speelde een rol in de verkiezingsuitslag.

Wat is volgens Akke Timmermans de verklaring voor deze successen van de Merenwijkers? “Betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel”, antwoordt zij, “Ook na 50 jaar zijn er nieuwe opgaven, op het gebied van zorg, levensloopbestendigheid bouwen en doorstroming op de woningmarkt, verkamering etc. etc. waar wij alert op moeten blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *