Wat doet Leiden met het extraatje van 5 miljoen uit Den Haag?

De gemeente had een meevallertje van € 5,1 miljoen uit het gemeentefonds. Misschien iets voor armoedebeleid of Leidse mantelzorghelden? Nee, 3 miljoen besteedt B.&W. aan eigen personeel- en organisatiekosten. Volgens wethouder Paul Dirkse (D66) heeft het geen pas extra uitgaven te doen die een volgend stadsbestuur, de  gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022, voor de voeten loopt. Waar besteedt Leiden het extraatje precies aan en hoe tijdsbestendig zijn dit soort meevallertje?

door Hans Schuurman

Het college van B.&W. geeft extra geld uit aan projecten die eerder naar een tweede plan verschoven werden. B.&W.: ‘Een eenmalig bedrag van € 1,5 miljoen  voor de plankosten van de OV-knoop’. Dit bedrag wordt dus gebruikt voor eigen – of ingeleend personeel en verder bestemd om eigen  organisatiekosten te dekken voor de bouwpannen rond Leiden C.S. en omgeving. B.&W.: ‘Een zelfde bedrag wordt besteed werkdruk verlichting van de (ambtelijke) organisatie en voor de transitie van Servicepunt71’. Dat is volgens de gemeente noodzakelijk omdat ervaren ambtenaren worden weggelokt met hogere salarissen en het opleiden van jonge krachten de organisatie veel tijd en geld kost. Dat hun  werkdruk verlagend voorstel wordt gesteund door de ondernemingsraad, vindt B.&W. vermeldenswaard. Uit deze laatste anderhalf miljoen wordt trouwens ook de transitie van Servicepunt 71 betaald. Transitie is een veel gebruikt begrip, wat in dit geval betekent terugdraaien van gemeenschappelijk beheer, samen met onze buurgemeenten, van administratieve processen waarvan de samenwerking een paar jaar op een fiasco uitliep.

Met een niet nader gespecificeerd bedrag moeten de bestaande voorzieningen van het OV-knooppunt worden opgeknapt, duurzamer en beter bereikbaar worden. Maar die parapluloze oversteek van treinreiziger naar de bus, door een politieke partij op verkiezingstournee al belooft, dát staat niet in de B.&W. plannen. De herinrichting van de Rooseveltstraat slokt over een langere periode ook € 1 miljoen op. Tenslotte investeert de gemeente extra in het Leiden Bio Science Park (LBSP); het programma Leiden Kennisstad; cultuurcoaches; ze tast de subsidie van het Leids Mediafondsen niet aan en blijft het preventie programma tegen criminaliteit van jongeren in stand houden.

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Door een systeemaanpassing krijgen middelgrote en centrumgemeenten zoals Leiden meer geld van het rijk, wat echter ten koste kleinere gemeenten. De achterliggende gedachte hiervan is deze gemeenten vaak profiteren van grootstedelijke voorzieningen,  zoals bij ons de schouwburg en ijshal. De verliezers rammelen nu in Den Haag aan de deur. Leiden is een bevoorrechte stad zeggen zij, anders dan vele andere middelgrote gemeenten is het sociaal economisch gezond, heeft een jonge bevolking met  20.00 studenten die geld meebrengen, geen bijstand aanvragen etc..

Gat in de hand

Joost Bleijie , fractie voorzitter van het CDA in de gemeenteraad, vindt dat het stadsbestuur (D66, GroenLinks en PvdA) ook op een andere manier op de verkeerde weg is. Dat het college echter geen geld inzet voor nieuw beleid, kan hij wel appreciëren. “Er komen immers verkiezingen aan en uitgeven van dit extra bedrag uit het gemeentefonds nu, is niet chique”, aldus Bleijie. “Maar dit college heeft wel degelijk besluiten genomen voor de toekomst door heel veel geld te lenen. In 2022 staat de gemeente 1 miljard euro in het krijt, en die bedragen moeten wel terugbetaald worden”. Op dat miljard aan leningen drukken kapitaalslasten, rente en aflossing moet betaald worden. Ieder jaar circa 50 miljoen, dat is 1/10e van Leidens’ begroting” “De Leidenaar betaalt straks de rekening voor het gat in de hand van dit college met hogere gemeentelijke heffingen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *