Huiswerkbegeleiding in buurthuis Op Eigen Wieken

“Said heeft 15 knikkers en hij wil ze eerlijk verdelen onder zijn 3 vriendjes, hoeveel knikkers krijgt een ieder?” Tarik leest de rekenopdracht langzaam voor en kijkt vervolgens vragend het kringetje kinderen van huiswerkbegeleiding rond. Vijf paar grote donkere ogen kijken hem zwijgend aan. “Als ik zou vragen deel 15 door 3, heb ik zo een paar  goede antwoorden, fluistert Tarik mij toe”. Tarik: “Begrijpend lezen is een van de grootste problemen voor de kinderen die bij ons huiswerkbegeleiding vinden in Buurthuis ‘Op Eigen Wieken”.

door Hans Schuurman

Wekelijk op dinsdag en donderdag  vanaf  15.00 of 16.00 uur komen er ca. 70 kinderen naar dit Buurthuis in de Merenwijk. Vandaag, donderdag, het is 4 uur, een dertigtal, kinderen van groep 7 en 8 en van het voorgezet onderwijs. Zij komen vanuit verschillende scholen in Leiden Noord en de Slaaghwijk. Het zijn bijna allemaal kinderen met een kleurtje. Fatima Ahannay zit bij de zaalingang, zij vraagt de kinderen met welk huiswerk zij geholpen willen worden. Ahannay is één van de zogenaamde ‘power mothers’ die met een groepje van zes moeders zo ‘n 7 jaar geleden met deze huiswerkbegeleiding begon. Taal, rekenen, Fatima stuurt ze door naar een  huiswerkbegeleider om wie langzaam een groepje rond de tafel gevormd wordt. In de zaal staan de tafeltjes een flink eind uit elkaar , een stuk of tien tafels met een kinderschare van 4 tot 6. “We beschikken over ongeveer 25 vrijwilligers, vraag en aanbod van kinderen en begeleiders is aardig in balans”, aldus deze  power mother.

Huiswerkbegeleiding is niet het zelfde als bijles, vertelt zij. Kinderen komen hier met het schoolwerk dat zij de volgende dag of die zelfde week af moeten hebben. Hun vragen zijn vaker van ‘t ‘hoe’ dan van ‘t ‘wat’. Hoe pak ik het aan,  dat inzicht ontbreekt vaak. En zou dat niet beter op de school zelf beantwoord kunnen worden? Het ontbreekt de school vaak aan menskracht, begrijp ik van Fatima. Slechts een klein percentage van de leerlingen kan door de school geholpen worden en dat dat zijn meestal de kinderen die anders hopeloos achterop zouden komen.

Tarik kijkt de kring met vragende ogen nog eens rond en stelt voor dat nu iedereen, samen met hem, de rekenopdracht hardop meeleest. Hij legt de beklemtoon op bepaalde woorden: “Said heeft 15 knikkers en hij wil ze eerlijk verdelen onder zijn 3 vriendjes, hoeveel knikkers krijgt een ieder?” Aarzelend steken een paar kinderen de vinger op. Nog één keer allemaal “, zegt Tarik.

De huiswerkbegeleiding in ‘Op Eigen Wieken’ is laagdrempelig en gratis, het wordt gerund door vrijwilligers en professionals van Incluzio en SOL de nieuwe welzijnspartners van de gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *