Schulden op een fatsoenlijke manier invorderen

CDA duo-raadslid Sebastiaan van der Veer verdiepte zich in de manier waarop schulden worden ingevorderd in Leiden. Zijn partij stelde vragen aan B.&W. over een (meer) sociaal incassobeleid, zoals grote gemeenten en grote bedrijven dat in hun ‘Schuldeisercoalitie’ hebben vastgelegd. Maar de gemeente ziet er niets in mee te doen met deze schulden coalitie, zij denkt meer aan een convenant op te stellen samen met andere gemeenten. Zij vindt deze Schuldeisercoalitie te vrijblijvend.

door Hans Schuurman

Schuldencoalitie  of convenant beide acties komen voort uit het knagend schuldgevoel van de overheid als gevolg van de beruchte landelijke toelage affaire die openbaarde hoe regering, rechtelijke macht en de leiding van Haagse ministeries vele duizenden om hulp vragende burgers in het ongeluk stortten en hen als een baksteen lieten vallen. De schuldencoalitie ondertekend door Amsterdam, Rotterdam en grote bedrijven zoals Achmea, Aegon, KPN, Nationale-Nederlanden,  T-mobile, Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, Vattenfall en Ziggo stelden een aantal fatsoensregels op waaraan zij zich als schuldeisers bij incasso zullen houden. Het zijn tien uitgangspunten van hoge morele en ethische waarde en inhoud.

Het Leids college van B.&W. onderschrijft deze regels, antwoordden zij op vragen van de weetgrage christendemocraat. En behalve ze te onderschrijven, handelen wij ook al zo, krijgt Van der Veer als antwoord van B.&W. Hoe dan en waarom niet ondertekenen,  vraagt Van der Veer verder. Het antwoord van B.&W.: (…) de gemeente heeft bij sommige schulden bijzondere bevoegdheden en plichten om deze te innen. Bij Leidenaren met een bijstandsuitkering mag de gemeente bepaalde schulden niet kwijtschelden en/of moet zij boetes opleggen. Ten onrechte ontvangen bijstand mag/moet zij bij wel terugvorderen (…) geeft de gemeente als voorbeeld. B.&W.: (…) De gemeente is vaak een schuldeiser, die in concurrentie met anderen voorgaat, een zogenaamde preferente schuldeiser (…). Hoe zit  het nu, mag de gemeente als zij dat zelf wél graag wil en in welke gevallen schulden kwijtschelden? En waarom kunnen Amsterdam en Rotterdam dat wél? Desgevraagd had de gemeente niet (tijdig) de gelegenheid te antwoorden. B.&W. : (…) De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) zijn bezig  een convenant op te stellen met lokale overheidsschuldeisers, daarin staat hoe schuldeisers zich fatsoenlijk dienen op te stellen. Het college van B.&W. Leiden gaat dit convenant ondertekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *