Gemeenteraad is verdeeld over opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen

In Leiden leven ongeveer 80 zogenaamde ‘ongedocumenteerden’, uitgeprocedeerde vluchtelingen wier asielverzoek werd afgewezen. Zij bleven als hun verzorgde uitplaatsingstermijn verlopen was en na opheffing van de Bed Bad Brood (BBB) voorziening anderhalf jaar geleden in Leiden óf keerden terug naar de Sleutelstad teleurgesteld in de alternatieve voorziening in Rotterdam. Een aantal politieke partijen in de gemeenteraad willen onze onfortuinlijke ‘stadgenoten’ woonruimte bieden. Maar aan zo’n humaan beleid zit wel een prijskaartje.

door Hans Schuurman

Dat aantal van 80 ongedocumenteerden noemde van Gebke van Gaal, fractievoorzitter van GroenLinks, dinsdagavond in de gemeenteraad. Samen met de Christen Unie (C.U) en de SP is zij een warm pleitbezorger voor een humaan beleid. De laatste  twee partijen verzetten zich indertijd tegen opheffing van de BBB aan het Maansteenpad, GroenLinks, deel uitmakend van het college., steunde indertijd B.&W. bij de opheffing van BBB. Overweging: Het Rijk, stopte met meebetalen en alle kosten zouden volledig voor rekening van Leiden komen. Even consequent in haar mening als C.U en SP is de VVD. Alyssa Voorwald is mordicus tegen elke nieuwe vorm van huisvesting of verzorging van ongedocumenteerden, zij vreest een BBB voorziening nieuwe stijl.

Van Gaal (GL) ontleent dit aantal van 80 ongedocumenteerden aan haar bronnen, maatschappelijke organisaties,  nachtopvang, huisartsen, tandartsen etc. . Volgens haar zijn er zo’n 20 mensen in deze groep, een kwetsbare groep met fysieke en/of psychische beperkingen, die directe hulp nodig hebben. Van Gaal: “GroenLinks dient bij de aanstaande begrotingsbehandeling een voorstel in voor een oplossing voor hen. Dan hoeven zij niet meer op banken of in tuinhuisjes te slapen, moeten zij geen hoge huren meer betalen aan huisjesmelkers of plekken in de noodopvang bezet te houden. Een veilige stabiele woonplek van waaruit zij hun procedures kunnen doorlopen, met hulp die ze al ontvangen”.

BBB nieuwe stijl

Voorwald (VVD) tapt uit een heel ander vaatje. “De verantwoordelijkheid voor mensen die de hele asielprocedure doorliepen of ongedocumenteerd zijn, ligt nu bij het Rijk, met de landelijke opvang in Rotterdam. Die voorziening zorgt voor juridische hulp, medische – en sociale begeleiding”. Dit duurzaam perspectief is volgens de liberale zegsvrouw óf een verblijfsvergunning óf hervestiging in een ander land óf terugkeer naar hun thuisland. Volgens Voorwald is de Rotterdamse voorziening, op kosten van het Rijk,  er niet voor niets en acht zij een extra voorziening in – en betaald door Leiden onwenselijk. Zij hekelt de zienswijze van  GroenLinks en de ChristenUnie die volgens in bedekte termen een nieuwe Bed-Bad-Brood opvang wil stichten en keurt hun voorstel af omdat valse hoop gewekt wordt. In de raaddiscussie hield D66 nog alle opties open, wetend dat haar steun aan de financiën bepaalt of er al of niet een Leidse voorziening komt voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *